Nem olyan régen részt vettünk egy konferencián, amely a címbeli tárgyban került megrendezésre. Az ott tapasztaltak alapján úgy látjuk, van néhány pont, amire érdemes felhívni olvasóink figyelmét.

Egyszerűsített alapítás

Tény, hogy 2015. január eleje óta lehetőség van egyszerűsített alapításra mind az alapítvány, mind az egyesület esetén. Ez gyakorlatilag egy formanyomtatvány kitöltését, aláírását és ügyfélkapun keresztül a bíróság részére történő megküldését jelenti és jóval gyorsabb eljárást ígér, mint az egyedileg készített iratok alapján (NB.: a gyakorlatban sajnos a gyorsaság ebben az esetben sem jellemző).

Tévedés, hogy okiratsablon alapján kell ilyenkor készíteni, az okiratsablonok rendes eljárás keretében használhatók fel.

Célok

Tény, hogy az új Ptk.-nál nagyon fontos a célhoz mért vagyoni hozzájárulás, a működés megkezdéséhez szükséges minimális összeget ennek függvényében (100-200 e Ft) kell rendelkezésre bocsátani, és ezek után a cél megvalósításához szükséges vagyont is biztosítani kell.

Tévedés, hogy a célok szabadon változtathatók lennének, az új Ptk. 3:393.§ KÓGENS rendelkezés: a cél módosítására szűk lehetőséget hagy, 2 eset lehetséges:

1. ha a cél megvalósult

2. lehetetlenné vált a cél megvalósítása

Egyesület tagsága

Tény, hogy lehet kiskorú tagja az egyesületeknek. Ha a kiskorú korlátozottan cselekvőképes, kell a törvényes képviselőjének hozzájárulása. Ha cselekvőképtelen, nevében CSAK a tv-es képviselője gyakorolhat jogokat, egyébként semmis.

Tévedés, hogy nem lehet diszkriminatív feltételeket megadni, nincs akadálya, hogy pl. életkori feltételeket rögzítsen az alapszabály.

Közhasznúság

Tény, hogy közhasznú jogállást csak igen szigorú feltételeknek való megfelelés esetén lehet szereznie a civil szervezeteknek. A közhasznúság kapcsán korábbi cikkeinkben itt és itt már írtunk.

Tévedés, hogy egy rosszul elkészített beszámoló esetén hiánypótlási eljárásban lehet javítani az adatokat és így a közhasznú státusz egy kis trükközéssel megszerezhető lenne.

A fentiek csak apró, kiragadott és általunk nagyobb érdeklődésre igényt tartónak minősített témakörök, részletes tájékoztatást szakértő kollégáink személyes egyeztetés keretében tudnak nyújtani.