Korábban egyesület megszüntetése témakörében írt cikkünk nagy érdeklődésre tartott igényt, ezért az alábbiakban az egyesület párjának tartott alapítvány megszüntetés lehetséges módjait is röviden összefoglaljuk.

Főszabály, hogy az alapító önálló döntésével ​az alapítvány megszüntetése nem lehetséges.

Amennyiben a​z alapítvány ​megszüntetés​é​t választják, úgy az alábbiak közül legalább az egyiket igazolni kell a bíróság felé:

  • az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
  • az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
  • az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

Mivel lehet igazolni a fentieket?

Elsősorban az alapítónak kell nyilatkoznia az alapítvány megszüntetés feltételeinek fennáll​ásáról, így például arról hogy az alapítvány vagyona elfogyott, nincs további támogatás és így a cél megvalósítása a továbbiakban lehetetlen. Ezen nyilatkozatot, ahol lehet, dokumentumokkal is alá kell támasztani, pl. bankszámlakivonat csatolásával.

A fentieken túl nyilatkozni kell még az alapítvány megszüntetése előtt az esetleges tartozásairól, kötelezettségeiről és a folyamatban lévő eljárásokról, ha van ilyen.

A megszüntetés tehát akkor lehetséges, ha minden el van rendezve az alapítvány körül.

​Mit kell tenni, ha a fenti körülmények nem igazolhatók?

Amennyiben a fentiek közül egyik sem igazolható, úgy mindenképpen az a legjobb megoldás, hogy keressenek új kuratóriumi tagokat, illetőleg lehetőség van az alapítói jogok átruházására is, így az alapítvány további működése biztosítható.

Ügyvédeink szükség esetén szívesen segítenek az eljárás lefolytatásában!