Fontos határidő: 2014. május 31.

2012 januárja óta új törvény szabályozza az egyesületek és más társadalmi szervezetek működését, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (ez az úgynevezett Civiltörvény).

Fontos változás még, amely minden civil szervezet érint, hogy az előző üzleti évet lezáró beszámolót a következő év május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe kell helyezni, illetve a saját honlapján közzé kell tenni.

Valamennyi civil szervezetet érint továbbá a beszámolón túl, hogy

a) kötelező éves költségvetést készítenie,

b) működéséről és gazdálkodásáról, valamint az adományok felhasználásáról tájékozatnia kell a nyilvánosságot

c) kiterjednek a csődeljárásról, a felszámolásról és a végelszámolásról szóló törvények rendelkezései néhány eltéréssel

d) bevezetésre kerül az elektronikus eljárás (e-ügyintézés) a civil szervezetekkel kapcsolatos bírósági eljárásoknál

Alapítvány alapítása esetén az alapítvány induló vagyonát ügyvédi letétbe is lehet helyezni, így tehát lehetővé válik az alapítást megelőző banki ügyintézés elkerülése.

Hasznos tudni minden civil szervezetnek továbbá, hogy a www.civil.info.hu (Civil Információs Portál) címen hozzáférhetőek a civil szervezetek legfontosabb adatai. Így a bírósági nyilvántartáson túl (amely itt található: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke) újabb felületen lettek hozzáférhetőek az adatok.

Az új civil törvénnyel összefüggésben sok más törvény is változott, a leglényegesebb azonban a közhasznúságra vonatkozó szabályok változása, így pl. megszűnik a kiemelten közhasznú minősítés.

A jelenlegi (új) szabályok szerint csak nem közhasznú szervezet alapítható. Az így létrehozott szervezet akkor nyerheti majd el – tehát csak később! – a közhasznú jogállást, ha az alapítását követő 2 egymás utáni lezárt üzleti évre vonatkozóan igazolja a közhasznúsági feltételeknek való megfelelőségét, mérlegbeszámolóinak letétbe helyezésével.

A korábban már bírósági nyilvántartásba vett közhasznú szervezetek megőrzik a közhasznú jogállásukat és az ez alapján szerzett jogaikat egészen 2014. május 31-ig, ezt követően azonban csak az maradhat közhasznú jogállású, amely igazolja az új jogszabály szerinti feltételeknek való megfelelőséget 2014. május 31-ig.

A határidő elmulasztása esetén a bíróság 2014. június 1-től törli a nyilvántartásból a közhasznú minősítést!

Melyek a feltételek, amelyeket teljesíteni kell?

a) közhasznú tevékenységet kell a szervezetnek végeznie; és

b) megfelelő anyagi erőforrásokkal kell rendelkeznie és

c) megfelelő társadalmi támogatottsága van.

A megfelelő anyagi erőforrás azt jelenti, hogy az előző 2 lezárt üzleti évre vonatkozóan éves 1M Ft bevétel van, vagy adózott eredménye nem negatív vagy a személyi jellegű ráfordításai eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

A társadalmi támogatottságot is mérik, pl.: a felajánlott 1%-ok összegével, a bedolgozó önkéntesek létszámával, stb.

Érdemes használni a kormányzati portál kalkulátorát, amely ezen a címen érhető el: http://kozhasznusag.kormany.hu/kozhasznusagi-kalkulator

Fontos szabály még a közhasznú szervezetek számára, hogy kivétel nélkül kötelesek kettős könyvvitelt vezetni, valamint az eddig közhasznúsági jelentés helyett közhasznúsági mellékletet kell készíteni.

További információt tudhat meg ebből a cikkünkből: https://jogipraktikak.hu/mi-kell-meg-a-kozhasznusaghoz-2/

További kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!