magyar_kereskedelmi_nyilvantartasi_intezet

Cégek figyelem! Újabb átverési hullám indult!

Vélhetően több tízezer vállalkozás fogja megkapni a napokban a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartási Intézet levelét, amelyben 48.000,- Ft (2×24.000,- Ft) közzétételi díj megfizetésére hívják fel a cégeket.  A levél szövegezése és kinézete egyértelműen olyan, mintha a közzétételi díj befizetését jogszabály írná elő a cégeknek. Pedig ilyen kötelezettség nincs! A levelet INNEN töltheti le! A levél súlyosan megtévesztő,…

Ingatlant vásárol? Ezeket a dokumentumokat kérje el!

Mielőtt bármilyen nyilatkozatot tenne, vagy akár 1,- Ft-ot is fizetne az eladónak, mindenképpen kérje ez az alábbi dokumentumokat: tulajdoni lap energetikai tanúsítvány társasházi/szövetkezeti alapító okirat (lakások esetén) használati megosztási megállapodás (osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetén, amennyiben van ilyen) alaprajz, építési engedély, használatbavételi engedély (lakóházak esetén) térképszelvény (lakóházak esetén)   Miért fontos ez? Mert számos igen…

Ezekre a kalkulátorokra szüksége lehet

5 hasznos kalkulátorokat, amelyekre Önnek is szüksége lehet: 1. Kalkulátor az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításához (Lakó ingatlan) A kalkulátort ITT találja. 2. Kalkulátor az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításához (Nem lakó ingatlan) A kalkulátort ITT találja. 3. Kalkulátor családi-kedvezmény kiszámításához A kalkulátort ITT találja. 4. Kalkulátor kamat számításhoz A kalkulátort ITT találja. 5. Bérkalkulátor A kalkulátort ITT találja.…

Rámehet a vagyonunk egy rossz kapcsolatra

Sokan még mindig ellenszenvet éreznek a házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatban, pedig ma már nem csak a hollywood-i sztárok készíttetnek ilyet. Egyre többen tekintenek a házassági vagyonjogi szerződésre úgy, mint egy biztosításra: amely feleslegesnek mondható egészen addig, amíg a felek boldogságban és szeretetben élnek, ugyanakkorkincset ér, ha válásra kerül a sor. A 2014. március 15-én hatályba lépett Új Ptk. módosult rendelkezései miatt…

Így örököl mostantól a házastárs

Az Új Ptk. hatályba lépésével változik a házastársak öröklésének rendje is. A szabályozás egyik oka, hogy a régi Ptk. alapján (2014. március 15. előtt) a leszármazó (gyermek) a felmenő halála esetén az özvegyi haszonélvezet miatt csak hosszú idő elteltével juthatott hozzá az örökséghez. Ez a szabályozás érvényes a házastársak öröklésére 2014. március 15-től 1. eset: van leszármazó…

Új elvek a házastársi nyilatkozatoknál

Az Új Ptk. jelentős változtatást vezetett be a házastársak nyilatkozatával kapcsolatosan. A vonatkozó jogszabály kimondja ugyanis, hogy: A házastárs a vagyonközösség fennállása alatt és annak megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben a házastársa hozzájárulása nélkül nem rendelkezhet a házastársak közös tulajdonában lévő, a házastársi közös lakást magában foglaló ingatlannal, és nem bocsáthat közös vagyontárgyat…

Helló Új Ptk.!

55 év után mától új Polgári Törvénykönyve van Magyarországnak!  Az Új Ptk. (2013. évi 5. törvény) megszületését mintegy 15 éves kodifikációs folyamat előzte meg, amelyre a parlament 2013. február 11-i jóváhagyása tett pontot. Az Új Ptk., a régi Ptk. – most már hívhatjuk így – szövegének hozzávetőleg felét őrizte meg, negyedét pontosította, ugyanekkora részét azonban…

Figyelem! Jöhet a NAV, ha a kamarai tagdíj elmaradt!

A társas és egyéni vállalkozóknak 2014. március 31-ig kellett teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. A 2012. január 1-től életbelépett jogszabályi rendelkezések alapján ugyanis a gazdálkodó szervezetek kötelesek: a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.  ​Figyelem! A kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, így adók módjára behajtható. Mulasztás esetén a NAV eljárást indít a…

Ön ügyvezető? Márciustól már ezért is felelnie kell

Már csak néhány hét és hatályba lép az Új Ptk., amely számos változást hoz a cégek életében is, így többek között egyes területeken szigorodik a vezető tisztségviselők felelőssége is. Az elmúlt hetekben igen ellentmondásos hírek jelentek meg a különböző médiumokban a témával kapcsolatosan, ezért alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket Önnek is tudnia kell, ha…

beszámoló

Ennyi illetéket kell fizetnie lakásvásárlásnál

Lakásvásárlásnál az egyik leggyakoribb kérdés, hogy mennyi illetéket kell fizetni? A visszterhes vagyonszerzési illetéket lakásvásárlásnál minden esetben a vevőre szabja ki az adóhivatal. Az illetékfizetési kötelezettség a szerződéskötés napján keletkezik, amelyről az adóhivatal a földhivatal útján szerez tudomást. A földhivatal ugyanis autómatikusan értesíti a NAV-ot erről. A Vevő pedig a szerződéskötést követő néhány héten belül…