Ez lesz a cégével, ha Önnel valami történik – Petra és a végzetes autóbaleset esete

Korábbi cikkünkben Mihály történetével kezdtük a krízis helyzetek nyomán kialakuló lehetséges forgatókönyvek felvázolását. De nézzük, mi történne abban az esetben, ha az egyszemélyes cég ügyvezetője nem épülne fel és elhalálozna. Egy másik rövid történet: Petra 15 évvel ezelőtt alapította meg saját cégét azt követően, hogy 10 év gyümölcsöző együttműködést követően összeveszett a kereskedelmi cég vezetőjével,…

Erre figyeljen egyesület megszüntetésénél

Korábban írt cikkünk, amely arról szólt, hogy egyesületet hogyan lehet megszüntetni igen nagy érdeklődést generált, azóta is folyamatosan érkeztek a kapcsolódó kérdések. Az kérdés kapcsán felmerült nagy igényre tekintettel az alábbiakban megpróbálunk összefoglalni néhány praktikus tanácsot, amelyet abban az esetben lehet hasznos, ha a tagok még fellelhetők és maguk akarják a működést lezárni. 1) Közgyűlés…

Kft-k figyelem! Fontos határidő közeleg!

2016. március 15-én lejár a határidő a kötelező cégmódosításra a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan. A módosításra az Új Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény következtében van szükség, amely kimondja, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak intézkedniük kell az új Ptk. szerinti továbbműködéséről, és a társasági szerződésének az új Ptk-nak való megfeleltetéséről, módosításáról. A korlátolt…

Egyesületek, alapítványok számára ismét fontos határidő közeleg

Az Új Ptk. hatályba lépése miatt az egyesületeknek és alapítványoknak intézkedniük kell az új Ptk. szerinti továbbműködésről. Ez elsősorban azt jelenti, hogy módosítani kell az egyesületek és alapítványok alapszabályát. Az eljárás illetékmentes, tehát az állam felé nem kell díjat, illetéket fizetni. Tekintve azonban, hogy kifejezetten jogi kérdésekben és nem tartalmi változásokban kell eljárni, mindenképp javasolt hozzáértő szakember közreműködésének…

Egyesületek, alapítványok beszámolói – Hasznos információk

Hamarosan itt a beszámolók letétbe helyezésének határideje, amely nem csak a cégeket, hanem a civil szervezeteket is érinti, amelyet egyes szervezetek már elektronikus úton kötelesek benyújtani. Ki kötelezett elektronikus eljárásra? A kérelmek elektronikus úton történő benyújtása egyes szervezetek, így a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület,…

Üzlete van? Ezek az új nyitvatartási szabályok

December utolsó napjaiban került kihirdetésre a 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról, amely tartalmazza a kapcsolódó törvények szükséges módosításait is. Az új jogszabály néhány kivételtől eltekintve valamennyi kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed, függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják, tehát kiterjed pl. a mozgóárusra…

Hogy szabadulhatok meg a közös tulajdontól?

Sokszor előfordul még manapság is, hogy teljesen idegenek kerülnek közös tulajdonba pl. öröklés következtében. Ismert a régi mondásból is, hogy „közös lónak túrós a háta”, így tehát senkinek sem érdeke fenntartani ezt az állapotot. A közös tulajdon fennállása alatt a dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dologgal…

egyesulet alapitas

Egyesület megszüntetése – hogyan csináljam?

Rendszeresen merül fel kérdésként, hogy a régebben alapított, de évek óta nem működő egyesületet hogyan lehetne megszüntetni.  Az egyesületek megszüntetésére az általános eseteken túl (pl.: határozott idő letelte, átalakulás, stb.) az alábbiak szerint kerülhet sor: a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy b) az…

Tartozik a partnere? Így kérjen behajtási költséget!

A Polgári Törvénykönyvről alapján, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 EUR-nak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási…

Így változik az ÁFA törvény hamarosan

Az Áfa tv. 2014. július 1-jétől tervezett változásai a legfrissebb hírek szerint csak decemberben lépnek hatályba. De mit kell tudni az új szabályokról?  A törvény új szövege szerint, ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra (pl. havonta bérleti…