Skip to main content

2015. március 15-én lejár a határidő a kötelező cégmódosításra. Ön is érintett, ha betéti társasága vagy közkereseti társasága van.

Ha elmulasztja a határidőt, és a létesítő okiratban maradnak az új Ptk-val ütköző részek, akkor akár pénzbüntetésre számíthat. A bírság mértéke 50.000,- Ft-tól 900.000,- Ft-ig terjedhet.

Miért kell módosítani?

Az Új Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény kimondja ugyanis, hogy a betéti társaságoknak intézkedniük kell az új Ptk. szerinti továbbműködéséről, és a társasági szerződésének az új Ptk-nak való megfeleltetéséről, módosításáról:

12. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.
(2) A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől
kell alkalmaznia [az a) és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

Az Ön létesítő okirata összhangban van az új Ptk-val? Segítsünk?

Várhatóan a március 15-ei határidő előtt pár nappal már képtelenség lesz időben beadni a módosítást – óriási lesz a forgalom, és mind a cégnek, mind az ügyvédi irodának nagyon sürgős lesz.

Mibe kerül ez Önnek?

Amennyiben csak a törvény által előírt kötelező adatok módosítására kerül sor, akkor a módosítás illeték- és költségmentes, tehát az állam felé nem kell fizetni semmit.

Ha egyéb változás is átvezetésre kerül a Bt. (Kkt.) vagy a tagok adataiban (például: lakcím, névváltozás, egyebek), akkor az illeték és a költség összege együtt 18.000,- Ft.

A cégmódosításhoz ügyvéd közreműködése szükséges, így ügyvédi munkadíjat is fizetnie kell.

Ha Bt-je van, akkor minél hamarabb érdeklődjön a kötelező cégmódosításról. >>> 06-30/711-8-115

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.