megfelel-a-legujabb-jogszabalyoknak

Ma már szinte minden, magára valamit is adó cégnek van weboldala, azonban csak kevesen vannak tisztában azzal, hogy jogi szempontból milyen feltételeknek kell megfelelniük.

A weboldalak szabályozásában az egyik legfontosabb jogszabály "az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről" szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Ez a törvény az alábbi adatok közzétételét írja elő a weboldal üzemeltetőknek:


 • a szolgáltató neve,
 • a szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme,
 • a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen: e-mail cím,
 • nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma,
 • az engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségi adatai, valamint az engedély száma (ha a tevékenység engedély köteles)
 • a szolgáltató adószáma (ha a szolgáltató ÁFA alany)
 • annak a kamarának a megnevezését, amelynek a szolgáltató tagja (akár önkéntesen, akár kötelezően)
 • a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölése, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte
 • hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára
 • a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen: e-mail cím.

A fenti felsorolásból az utolsó pontra hívnám fel a figyelmet (friss változás), amely alapján 2014. január 1-től a weboldalon folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon kötelező feltüntetni a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét és elérhetőségét.

Azok a weboldal tulajdonosok, akik nem teljesítik a jogszabály által előírt feltételeket, akár fogyasztóvédelmi bírságra is számíthatnak.

Ügyvédeink javaslata:

 • Ellenőrizze a weboldalát még ma!
 • Amennyiben nem szerepel a felsorolás valamennyi eleme, azonnal egészítse ki a tájékoztatóját.
 • Ha nem biztos abban, hogy a weboldala minden tekintetben jogszerű. úgy kérje jogi szakértő segítségét.

Az Ön weboldala megfelel a legújabb jogszabályoknak is?