Skip to main content

Nincsenek könnyű helyzetben azok a biztosítási alkuszok és többes ügynökök, amelyek kötelezettségüket pontosan és szabályszerűen szeretnék teljesíteni az MNB felé. A rájuk vonatkozó kötelezettségeket ugyanis nem csak a biztosítási törvényben, hanem más egyéb jogszabályokban is keresniük kell.

Alábbiakban összefoglalásra kerülnek azok a legfontosabb kötelezettségek, amelyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak a biztosítási alkuszok és többes ügynökök részére.

  • Törzsadat bejelentési kötelezettség

A biztosítási alkuszok és többes ügynökök kötelesek minden év június 30. és december 10. napján hatályos adatokkal elektronikus úton bejelenteni a törzsadataikban bekövetkezett esetleges változásokat. Fontos, hogy abban az esetben is terheli bejelentési kötelezettség a biztosítási alkuszokat és többes ügynököket, ha adataikban nem volt változás. Ilyenkor ugyanis adategyezőségi nyilatkozatot kell tenni. Az MNB egyre nagyobb hangsúlyt fektet ezen kötelezettség teljesítésére, amelyet jól mutat az is, hogy ez év elején számos közvetítőt megbírságoltak 150.000,- Ft-ra.

  • Biztosításközvetítői nyilvántartás aktualizálása

2 munkanapos határidő: A biztosítási alkusz és a többes ügynök köteles az MNB-nek két munkanapon belül bejelenteni a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló jogviszony kezdetét és végét, továbbá a jogviszony megnevezését.

30 napos határidő: A biztosítási alkusz és a többes ügynök köteles az MNB-nek 30 napon belül bejelenteni a biztosításközvetítői nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásokat (kivéve: nyilvántartási száma és annak kelte; a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése; a fennálló jogviszony keretében a biztosítónak, a többes ügynöknek vagy az alkusznak végzett tevékenység részletes meghatározása; a fennállott jogviszony esetleges korlátozása, a jogviszony megszüntetésének oka, körülményei).

  • Egyéb változás bejelentése

2 munkanapos határidő: A biztosítási alkusz és a többes ügynök köteles az MNB-nek két munkanapon belül bejelenteni a biztosításközvetítői tevékenységet irányító személyében történt változást, a székhely címének megváltozását, a saját tőkéjének a jogszabály által előírt írt minimális tőke mértéke alá csökkenését. Ugyanezen határidő és bejelentési kötelezettség vonatkozik a felelősségbiztosítási szerződés megszűnésének tényére és időpontjára is.

30 napos határidő: A biztosítási alkusz és a többes ügynök köteles az MNB-nek 30 napon belül bejelenteni a a törzstőke (alaptőke) felemelését vagy leszállítását.

  • Éves beszámoló megküldése

Mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig: A biztosítási alkusz és a többes ügynök köteles az MNB-nek megküldeni a mérlegfordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig a cégbíróságnál letétbe helyezettel egyező éves beszámolót.

  • Éves jelentés megküldése

Minden év május 31. napja: A biztosítási alkusz és a többes ügynök a lebonyolított biztosítási ügyletekről vezetett nyilvántartás egyedi azonosításra nem alkalmas főbb adatait tartalmazó éves jelentést a tárgyévet követő év május 31-ig köteles az MNB- nek megküldeni.


Elérhetőségek:

dr. Tóth Renáta ügyvéd

30/711-8-115

ugyved@jogipraktikak.hu

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.