Egy új intézmény érdekességei: bizalmi vagyonkezelés

Fontos újítást vezet be a jövő évben hatályba lépő új Ptk. egyik érdekes, vadonatúj jogintézménye: a bizalmi vagyonkezelés.

Lényege, hogy – akár az öröklés teljes mellőzésével – bárki elkülönítheti a vagyonát egy vagy több kedvezményezett javára és egy szakértő vagyonkezelőre bízva. Ezzel biztosítva azt, hogy a vagyon hozzáértő kezekben legyen, illetve a kedvezményezett annak hozamából megfelelően részesüljön, ugyanakkor a tőkét ne tudja esetleg haszontalan célra (legalábbis a vagyon eredeti tulajdonosának szempontjai mellőzésével) felhasználni.

Fontos kiemelni, hogy a bizalmi vagyonkezelés alapján történő megbízással a vagyonrendelő egy bizonyos vagyontömeget kiszakít a teljes vagyonából, amely később már nem kerülhet oda vissza. Mivel a kezelt vagyont minden esetben egy konkrét cél megvalósítása érdekében ruházzák át a vagyonkezelőre, a kezelt vagyon felett a vagyonkezelő nem véglegesen, hanem minden esetben csak egy meghatározott időtartamra szerez tulajdont. Nagyon lényeges, hogy ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint 50 év.

A kezelt vagyont a vagyonkezelő saját vagyonától és egyéb kezelt vagyonoktól külön kell nyilvántartani, elkülönített számlán kell tartani és elkülönítetten kell kezelni. A vagyonrendelőt megilleti az ellenőrzés joga, így a vagyonkezelő semmiképpen sem marad felügyelet nélkül, legrosszabb esetben a vagyonkezelő visszahívható és más jelölhető ki helyette.

A vagyonkezelő kötelezettsége a rábízott, tulajdonába adott vagyont gazdaságosan működtetni és gyarapítani és az előre láthatóan fenyegető kockázatokkal szemben megóvni.

A kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának, arra hitelezői sem tarthatnak igényt. Ennek adminisztrációja még nem kidolgozott, így pontos szabály még nincs arra, hogy a hitelezők milyen forrásból kell értesüljenek arról, hogy a vagyon kezelt vagyon. A szabályozás azt is kizárja, hogy a kedvezményezett hitelezői igényt támasszanak a kezelt vagyonra mindaddig, amíg a kezelt vagyon vagy annak hasznai a kedvezményezett javára meg nem nyílnak és kiadásuk esedékessé nem válik.

A bizalmi vagyonkezelés előnyei között szerepel, hogy a kezelt vagyon védve van bármely résztvevő fél hitelezőivel szemben.

Véleményünk szerint a bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának csak a képzelet szab határt: a konstrukció hasznosítható öröklés, gondnokság, házassági vagyonrendezés, üzleti vagyonkezelés, gondoskodás hozzátartozókról, munkavállalókról, stb. esetén is.

Reméljük, hogy a szükséges kiegészítő szabályok hamarosan elkészülnek és az új Ptk adta lehetőségekkel sokan fognak élni.