egyesulet alapitas

Rendszeresen merül fel kérdésként, hogy a régebben alapított, de évek óta nem működő egyesületet hogyan lehetne megszüntetni. 

Az egyesületek megszüntetésére az általános eseteken túl (pl.: határozott idő letelte, átalakulás, stb.) az alábbiak szerint kerülhet sor:

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Hogyan kezdjen hozzá?

Alapvetően két út áll a megszűnni kívánó egyesületek előtt, attól függően, hogy össze lehet-e még szedni a korábbi tagokat vagy nem.

1) megvan még minden tag>>> bíróság

Ebben az esetben szükséges a közgyűlés összehívása, jegyzőkönyv készítése, tagokkal aláíratása. A jegyzőkönyvben szükséges az a) pontra hivatkozással kimondani a megszűnést. Ezt a jegyzőkönyvet kell aztán az egyéb iratokkal együtt benyújtani a bíróság részére, aki lefolytatja a végelszámolást és törli az egyesületet.

2) nem lehet már elérni senkit >>> ügyészség

Amennyiben nem elérhetőek már a tagok, úgy a szervezet képviselője az ügyészséghez kell benyújtson egy részletes kérelmet annak érdekében, hogy a törlésre sor kerülhessen. Az ügyészség az iratok birtokában pert indít az egyesület törlése érdekében, amely általában csak formális eljárással történik.

Miről kell nyilatkozni a kérelemben?

–          legutóbbi közgyűlés mikor volt

–          mióta nem ülésezik az elnökség/felügyelő bizottság/egyéb szervek

–          mennyi az aktuális taglétszám

–          volt-e az utóbbi években tevékenység, ha igen, mikor és mi

–          szedi-e az egyesület a tagdíjat

–          van-e bankszámlája

–          adószámmal rendelkezik-e

–          milyen vagyonnal rendelkezik (ingó, ingatlan, követelés, tartozás) részletesen

Mit kell még benyújtani?

A fentiek alapján összeállított anyagokon túl szükséges még a törlésre irányuló formanyomtatvány kitöltése, amely a bíróság honlapján is megtalálható.

Ügyvédeink szükség esetén szívesen segítenek az eljárás lefolytatásában!