Hamarosan itt a beszámolók letétbe helyezésének határideje, amely nem csak a cégeket, hanem a civil szervezeteket is érinti, amelyet egyes szervezetek már elektronikus úton kötelesek benyújtani.

Ki kötelezett elektronikus eljárásra?

A kérelmek elektronikus úton történő benyújtása egyes szervezetek, így a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség és a szövetség vonatkozásában kötelező. Továbbá kizárólag elektronikus úton nyújtható be a közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelem, illetve a már közhasznú szervezet is a beadványokat kizárólag elektronikus úton adhatja be.

Hogyan kell letétbe helyezni a beszámolókat?

Az elektronikus útra kötelezett civil szervezetnek a beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére. Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező a beszámolóját választása szerint papír alapon, postán vagy elektronikus úton is benyújthatja.

Amennyiben a beszámolót elektronikus úton küldi meg egy szervezet az OBH részére, úgy postai úton nem kell ezt megtenniük.

A beszámolók benyújtásáról részletes tájékoztatást ad a bíróság honlapján itt: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-beszamoloival-kapcsolatos-tudnivalok

Igazolás a benyújtásról

Fontos információ, hogy amennyiben a szervezet a beszámolóját postai úton küldi meg az OBH részére, úgy igényelhetnek igazolást a letétbe helyezéséről. Az igazolást azonban külön kérni kell, ezért kísérőlevelet kell mellékelni, amelyhez célszerű csatolni a megküldést igazoló tértivevény dátumát, vagy fénymásolatát, mert ez alapján a küldemény gyorsabban azonosítható. 

Elektronikus úton érkező beszámoló esetében az Ügyfélkapu tulajdonosának kerülnek megküldésre a beküldött űrlappal kapcsolatos igazolások.

Forrás: jogiforum.hu, birosag.hu