Skip to main content

Idén nem lesz okunk panaszra, hiszen összesen 4 háromnapos és 3 négynapos hétvége is lesz!

Március 15. és november 1. azonban vasárnapra fog esni, így ezekkel az ünnepnapok nem fognak plusz pihenőnapot jelenteni.

Ekkor nem kell dolgozni 2015-ben:

  • január 1-4.
  • április 4-6. (Húsvét)
  • május 1-3.
  • május 23-25. (Pünkösd)
  • augusztus 20-23.
  • október 23-25.
  • december 24-27. (Karácsony)

2015-ben három alkalommal lesz munkanap-áthelyezés. Az első január 2-án volt, amelyet január 10-én kellett ledolgoznunk. A másik kettő pedig augusztus 21-ét és december 24-ét érinti. Ezeket a napokat két augusztus 8-án és december 12-én kell majd ledolgozni.

A fenti szabályozás a vonatkozó rendelet alapján kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.


28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)    január 10., szombat    munkanap

    január 2., péntek    pihenőnap

b)    augusztus 8., szombat    munkanap

    augusztus 21., péntek    pihenőnap

c)    december 12., szombat    munkanap

    december 24., csütörtök    pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.