első lakás

Az illeték törvény (Itv.) alapján lakás vásárlás esetén a vevőnek visszterhes vagyonszerzési illetéket kell fizetnie.

Az illeték mértéke 4%, amely az ingatlan forgalmi értéke (és nem a vételár!) alapján számítandó.

"A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%." (Itv. 19. § (1))

Jó hír az első lakását vásárló számára, hogy illeték kedvezményt kérhet, ha megfelel a törvény által előírt feltételeknek:

  • az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét nem töltötte be, és
  • első lakás tulajdonát (tulajdoni hányadát) szerzi meg, és
  • az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 MFt forintot nem haladja meg.

Amennyiben a vagyonszerző megfelel valamennyi fenti feltételnek, úgy az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

14 MFt-os lakás vásárlása esetén az egyébként fizetendő 560.000,- Ft helyett 280.000,- Ft illetéket kell megfizetnie a vagyonszerzőnek.

A kedvezmény iránti igényt érdemes jelezni az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédnek. Ugyanis az adásvételi szerződéssel együtt a földhivatalhoz benyújtásra kerül egy NAV adatlap (B400), amelyben az illeték kedvezmény iránti kérelmet elő lehet terjeszteni.