A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%.

Fontos, hogy nem az adásvételi szerződésben szereplő vételárat kell figyelembe venni az illeték meghatározásánál, hanem az ingatlan forgalmi értékét. Ez azt jelenti, hogy a NAV felülbírálhatja az adásvételi szerződésben szereplő vételárat és az általa megállapított forgalmi érték alapján szabhatja ki az illetéket.

Fentiek alapján egy 10 millió forint forgalmi értékű ingatlan illetéke 400.000,- Ft. Az illeték befizetésére szolgáló csekket a NAV körülbelül 2 hónap alatt küldi ki a vagyont.