beszámoló

Lakásvásárlásnál az egyik leggyakoribb kérdés, hogy mennyi illetéket kell fizetni?

A visszterhes vagyonszerzési illetéket lakásvásárlásnál minden esetben a vevőre szabja ki az adóhivatal.

Az illetékfizetési kötelezettség a szerződéskötés napján keletkezik, amelyről az adóhivatal a földhivatal útján szerez tudomást. A földhivatal ugyanis autómatikusan értesíti a NAV-ot erről. A Vevő pedig a szerződéskötést követő néhány héten belül megkapja az illeték befizetésére vonatkozó értesítést (fizetési meghagyás).

A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség a szerződés megkötése napján (…) keletkezik. (Itv. 3. §. (3) bek.)

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vevő legtöbb esetben még ki sem fizette a vételárat (ezért tulajdonjoga sincs még), de az illetéket már ki kell fizetnie. 

Az illeték mértéke 4%, amely az ingatlan forgalmi értéke alapján számítandó.

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%. (Itv. 19. § (1))

Gyakori tévedés, hogy az adóhivatal a szerződésben foglalt vételár alapján szablya ki az illetéket. Ez azonban nem így van! A NAV ugyanis az illeték kiszabásnál nem a szerződésben foglalt vételárat, hanem a tényleges forgalmi értéket veszi alapul az illeték kiszabásnál.