Korábban írt cikkünk, amely arról szólt, hogy egyesületet hogyan lehet megszüntetni igen nagy érdeklődést generált, azóta is folyamatosan érkeztek a kapcsolódó kérdések.

Az kérdés kapcsán felmerült nagy igényre tekintettel az alábbiakban megpróbálunk összefoglalni néhány praktikus tanácsot, amelyet abban az esetben lehet hasznos, ha a tagok még fellelhetők és maguk akarják a működést lezárni.

1) Közgyűlés összehívása

A közgyűlés összehívására azon formaságok szerint kell sor kerüljön, amit egyébként is előír a törvény és amelyet az egyesületnek követnie kellene. Fontos figyelni a meghívók kiküldésének rendjére, határidőkre, határozatképtelenség esetére irányadó szabályokra. Ezen a közgyűlésen kell dönteni az egyesület megszüntetéséről és a kapcsolódó kérdésekről.

2) A tagok, képviselők adatainak összegyűjtése és pontosítása

A közgyűlésen érdemes minden tagnak és tisztségviselőnek a személyes adatait előre összegyűjteni, mivel a bíróság részére beadandó formanyomtatványon azt is ki kell tölteni akkor is, ha korábban ez nem volt szükséges.

3) A formanyomtatvány kitöltése

Erősen javasolt a formanyomtatványt elektronikus formában kitölteni, illetve sokat gyorsít, ha a beadást is elektronikus úton teszik meg. Az egyesület megszüntetéséhez kapcsolódóan külön formanyomtatvány is rendelkezésre áll, ebben a fázisban azonban még csak egyszerű változásbejegyzésről szóló nyomtatványt kell kitölteni.

4) Könyvelési kérdések

A megszűnésről döntő közgyűlési jegyzőkönyv alapján a bíróság felhívja a hitelezőket, hogy ha valakinek követelése lenne az egyesülettel szemben, akkor azt az egyesület megszüntetését megelőzően jelentse be. Ha letelt a nyitva álló határidő, a könyvelő köteles zárómérleget készíteni.

5) Megszüntetés

A fentieket követően kell egy záró közgyűlés, amelyen a záró mérleg elfogadásra kerül és végérvényesen döntenek a tagok az egyesület megszüntetéséről. Ezt is be kell adni a bíróság részére a speciális, egyesület megszüntetésére vonatkozó formanyomtatványon.

Az egyesület megszüntetésének eljárása számos további buktatót is rejt, szükség esetén szívesen állunk rendelkezésre az eljárás lebonyolításában!