Mint azt már korábbi cikkünkben is említettük, jelentősen megváltoztak a közhasznúságra vonatkozó szabályok. Az alábbiakban megtudhatja, hogy milyen tennivalók szükségesek az új törvények alapján a közhasznú jogállás megtartásához, illetőleg megszerzéséhez.

1. Jelenleg közhasznú szervezetek teendője

Annak érdekében, hogy 2014. május 31-e után is megmaradjon a közhasznú jogállás, úgy a szervezet alapszabályát/alapító okiratát módosítani kell az új Ptk. és a civil törvény rendelkezései szerint:

  • fel kell benne sorolni a közhasznú tevékenységeket a konkrét törvényi helyek megjelölésével Az alábbi linken található egy segédlet, hogy a régi tevékenységek minek felelnek meg az új szabályok szerint: http://www.civil.info.hu/documents/10179/545e207d-6374-48e2-9502-9fc0d31c2d48
  • rendelkeznie kell egy olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaranya megállapítható

A fentieken túlmenően ki kell töltenie a közhasznúsági jelentést a megfelelő formanyomtatvány segítségével és el kell juttatnia az Országos Bírósági Hivatalhoz illetve (ha van saját honlap, oda is fel kell tenni), valamint át kell térni a kettős könyvvitelre.

FONTOS! 2014. MÁJUS 31-IG újra kell kérnie a bíróságoktól az alábbi űrlapon: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/kozhasznu-jogallas-nyilvantartasba-vetele-kerelem-urlap

Az a közhasznú szervezet, mely nem felel meg a közhasznú minősítés feltételeinek 60 napon belül köteles kérni a bíróságtól közhasznú jogállása törlését. A további jogszerű működéshez alapszabályát azonban ebben az esetben is módosítania kell Ptk. és a civil törvény rendelkezései szerint.

2. Még nem közhasznú szervezetek teendője

Egy szervezet két lezárt pénzügyi év után válhat közhasznúvá – ez vonatkozik azokra a szervezetekre is, akik korábbi közhasznú státusza megszűnt és újra meg kívánják azt szerezni. A szervezetnek magának kell bizonyítania, hogy működése során az elmúlt két évben közhasznú tevékenységet végzett, ehhez fontos a megfelelő közhasznúsági jelentés megléte.

A kérelmezéskor a szervezetnek a fentebb írtaknak megfelelő alapszabály módosítást el kell végezni és a fenti formanyomtatvány kitöltésével kell kérnie a közhasznúság megállapítását.

A módosítások elvégzéséhez kérje ügyvédeink segítségét!

(Forrás: www.eucivil.hu)