Az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezéssel elkerülheti az akár 10.000.000,- Ft-os bírságot, ráadásul a bejelentést még díjmentesen teheti meg!

De nézzük részletesen, mit is tartalmaz a jelenlegi jogi szabályozás az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatosan.

Az Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) szerint az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni minden személyes adat kezelést (az alább ismertetett törvényi kivételektől eltekintve).

Az adatvédelmi nyilvántartást a megszűnt adatvédelmi „ombudsman” feladatát átvéve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezeti.

A bejelentkezési kötelezettség kiterjed minden olyan cégre, amelyik pl.:

 • hírlevelet küld ki,
 • önéletrajzokat tárol,
 • telefonos ügyfélszolgálat miatt hangot rögzít,
 • beléptető rendszert / kamerarendszert használ (képet tárol),
 • direkt marketing célú adatkezelést végez,
 • nyereményjátékokat szervez, vagy
 • általánosságban – bizonyos kivételekkel –  más módon adatokat kezel, gyűjt.

Nem kell bejelenteni például az alábbi adatok kezelését (példálózó felsorolás, nem teljes):

 • az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, tanulói jogviszonyban, álló személyek adatai (ide nem értve a munkaszerződés megkötése előtt pl. az önéletrajzok, álláspályázatok kezelését) vagy
 • az ügyfélkapcsolatban álló személyek adatai;
 • szociális támogatás céljából nyilvántartott személyes adatok;
 • bizonyos feltételek esetén a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatok.

Az adatkezelés csak akkor minősülhetnek jogszerűnek, ha a bejelentése az új törvény szerint megtörtént.

Az adatvédelmi hatóság az adatkezelést a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem megfelel az Infotörvényben foglaltaknak. Ha a hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti.

A bejelentett adatok megváltozását is be kell jelenteni a hatóságnak, 8 napon belül.

Aki elmulasztja a bejelentkezést, akár 10.000.000,- Ft-os bírságra is számíthat.

Az új hatóság gyakorlat alapján már most látszik, hogy a korábbiaktól sokkal szigorúbban fognak fellépni a jogtalan / be nem jelentett adatkezelőkkel szemben, ezért mindenképp érdemes átgondolni, hogy ügyfélkapcsolat címén mentesülhet-e a cég a bejelentési kötelezettség alól. Ebben a kérdésben készséggel nyújtunk segítséget személyes tanácsadás keretében.

A bejelentést online és papír alapon is meg lehet tenni ITT. 

A bejelentéssel kapcsolatos leggyakoribb kérdések pedig ITT érhetők el.

A bejelentés jelenleg még ingyenes.

Elakadt a nyomtatvány kitöltésben? Segítségre van szüksége a bejelentéshez?

Keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken

06-30/711-8-115

info@jogipraktikak.hu