Jegyezze fel a naptárjába még most!

Minden társas és egyéni vállalkozó számára tárgyév március 31-ig, ebben az évben tehát 2013. március 31-ig kell a kamarai ügyfélszolgálaton készpénzben, vagy átutalással teljesíteni az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást a területileg illetékes kereskedelmi- és iparkamarák felé. Az átutalásnál fel kell tüntetni az adószámot és a „kamarai hozzájárulás” kifejezést.

Az előzményekről röviden

A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetek számára a 2011. évi CLVI. Törvény 2012. január 1-től – a gazdasági kamarákról szóló törvényt módosítva (1999. évi CXXI. törvény) – kötelező kamarai regisztrációt ír elő a székhely szerint illetékes kereskedelmi- és iparkamaránál. A regisztrációt a 2012. január 1-én már működő vállalkozásoknak 60 napon belül kellett megtenni, az újonnan létrejövő szervezeteknek pedig a cégbejegyzést követő 5 munkanapon belül kell elektronikus formában vagy a kamarák honlapjáról letölthető nyomtatványon bejelentkezniük. A kamarai tagsággal rendelkező szervezeteknek is kötelező a regisztráció, ezek a szervezetek a kamarai tagság összegéből levonhatják a kamarai hozzájárulás ötezer forintos összegét.

Kinek nem kell regisztrálni?

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, tehát nem kötelesek bejelentkezni a kereskedelmi-és iparkamaránál a főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet végző szervezetek, illetve az őstermelők.

A változások bejelentése

Amennyiben a regisztráció alkalmával megadott adatokban változás következik be, legyen szó székhely-változásról, új telephely létesítéséről stb. az a szervezet köteles a változást követő öt munkanapon bejelenteni az illetékes kamara részére.

Mi történik a regisztráció elmulasztásakor?

A kötelező kamarai regisztrációt a területi kamarák is ellenőrzik. Abban az esetben ha megállapítást nyer, hogy a gazdálkodó szervezet nem szerepel a kamara regisztrációs adatbázisában, akkor a kamara értesítést küld melyben közli, hogy a szervezet a felszólítást követő öt munkanapon belül pótolja a mulasztást. A kamarai hozzájárulás összegének be nem fizetése esetén köztartozásként jelenik meg ez az összeg az adóhatóságnál, melyet a NAV adók módjára hajt be.

Mit kapunk a pénzünkért?

A kamara a nyilvántartásba vételt követően köteles a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani, úgymint tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelfelvétellel kapcsolatos kérdésekben, pályázatfigyelés, üzleti partnerkeresés.

A területi kamarák elérhetőségét ITT találja! Tovább >>>

A regisztrációt ITT teheti meg! Tovább >>>

Forrás: www.ado.hu; www.mkik.hu