Skip to main content

Gyakran előfordul, hogy ügyfeleim olyan ingatlant szeretnének megvásárolni, amely osztatlan közös tulajdonban van. Ilyen megkeresés esetén két kérdést szoktam feltenni. Egy: van-e használati megosztási megállapodás, kettő: van-e elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat. Sajnos legtöbbször mindkét kérdésemre nem a válasz.

Használati megosztási megállapodás és az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat nélkül határozottan nem szoktam javasolni az ingatlan megvásárlását, még akkor sem, ha az előbbi dokumentum nélkül meg is történhet a tulajdonszerzés. Ennek az az oka, hogy ha nincs rendezve az ingatlan használata, akkor elviekben bármelyik tulajdonos használhatja annak bármelyik részét.

Tapasztalom szerint még maguk a jelenlegi tulajdonosok sincsenek tisztában a saját ingatlanuk paramétereivel, valamint az azzal kapcsolatos jogaikkal, kötelezettségeikkel. A leendő vevők pedig bizonytalanul állnak a lakásvásárlás kapujában és sokan nem is értik miért van szükség ennyi papírra.

Lakásvásárlás előtt ezért az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatosan ezt a 2 fontos tényt kell kiemelten hangsúlyozni:

Első fontos tény az osztatlan közös tulajdonról

Amennyiben nincs használati megosztási megállapodás, akkor készíttetni kell még a szerződéskötést megelőzően. Egy ilyen dokumentum tartalmazza a felek megállapodását az ingatlan használatáról, amelyből ki kell derülnie egyértelműen, hogy melyek a külön használt és melyek a kizárólagosan használt ingatlan részek. Például ilyen megállapodás lehet, hogy az alsó szintet csak az egyik tulajdonos, a felső szintet pedig csak a másik tulajdonos használhatja. A megállapodást javasolt rajzos formában is (vázrajz) rögzíteni olyan módon, hogy az alaprajzon különböző színekkel megjelölésre kerülnek a kizárólagos és a közös használatú tulajdon részek.

A használati megosztás a tulajdoni hányadokat nem érinti, mindössze a tulajdonosok használatát rendezi.

Fontos megjegyezni, hogy a bankok is feltételként írják elő a használati megosztás meglétét. Annak hiányában a kölcsönt nem fogják folyósítani.

Második fontos tény az osztatlan közös tulajdonról

A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy még az adásvételi szerződés megkötése előtt rendelkezésre álljanak a tulajdonostársak által aláírt elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok. Amennyiben nincs ilyen (vagy az nem megfelelően került aláírása), úgy a földhivatal nem fogja bejegyezni a tulajdonjogot.

Nagyon fontos tehát, hogy a vevő jelöltek tisztában legyenek azzal, hogy a megvásárolni ingatlannak milyen a jogi státusza, milyen kötelezettségek és jogok járnak együtt egy közös tulajdonú ingatlannal.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.