Sokszor előfordul még manapság is, hogy teljesen idegenek kerülnek közös tulajdonba pl. öröklés következtében. Ismert a régi mondásból is, hogy „közös lónak túrós a háta”, így tehát senkinek sem érdeke fenntartani ezt az állapotot.

A közös tulajdon fennállása alatt a dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is. Tehát ha minden tulajdonos használja a közös dolgot, ingatlant, akkor a költségeket is közösen kell fizetni. Ha az egyik fél nem használja, akkor a költségek a másik felet terhelik, az ingatlan állagának megőrzésével kapcsolatos kiadásokkal viszont el kell számolni (beszámíthatja arányosan a fizetendő használati díjba ld. lent).

A Polgári törvénykönyv 5:84. §-a alapján a közös tulajdon megszüntetésének az alábbi módjai vannak:

  • az ingatlan természetbeni megosztása, azaz a lakás fizikailag két önálló lakássá alakításával mindkét tulajdonos önálló tulajdont kap és önállóan tudja azt értékesíteni. Nagyobb lakások/családi ház esetén könnyen járható út lehet és sokkal olcsóbban megoldható, mint ha esetleg egyik fél meg kéne vegye a másiktól a részét. Sok esetben azonban elsősorban műszaki okokból a két külön ingatlan kialakítása bonyolult és költséges, olyankor az alábbiak közül lehet választani.
  • lehetőség van arra, hogy az egyik tulajdonos megvegye (esetleg más ingatlanra elcserélje) a másik tulajdonos tulajdonrészét, ez azonban feltételezi, hogy a vásárló fél rendelkezik valamekkora vagyonnal, vagy hitelt tud és akar felvenni. Ilyenkor egy nem baráti kapcsolat esetén az ingatlanrész értékének meghatározása okozza a legnagyobb nehézséget, ingatlan értékbecslő/szakértő bevonásával azonban könnyen áthidalható.
  • ha a felek más módon nem tudnak megegyezni, akkor a közös tulajdonú ingatlant értékesíteni kell, majd ezt követően a felek a befolyt vételár összegét tulajdoni arányaiknak megfelelően megosztják.
  • ha a felek között elmérgesedett a viszony, úgy lehetőség van a megosztás iránti igényt bírósági eljárásban érvényesíteni, ahol a bíróság döntése alapján a fentiek valamelyike kerül alkalmazásra, vagy árverés útján történő értékesítésre kerül sor. Az árverés során azonban általában csak jóval a piaci érték alatti értékesítés lehetséges, így mindenképpen ajánlatosabb ezt elkerülni.

Fontos kiemelni, hogy a tulajdonosnak lehet használati díj követelése a bentlakó tulajdonostárssal szemben. Az a fél tehát, aki az ingatlant nem használja, az a használati joga vagyoni értékének megfelelő térítésre tarthat igényt.

Ha létrejött a megállapodás, úgy annak földhivatali átvezetése is szükséges, ugyanakkor a közös tulajdon megszüntetése esetén illetékkedvezményre is lehetőség van.