Skip to main content

Az Áfa tv. 2014. július 1-jétől tervezett változásai a legfrissebb hírek szerint csak decemberben lépnek hatályba.

De mit kell tudni az új szabályokról? 

A törvény új szövege szerint, ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra (pl. havonta bérleti díj) állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja (58. §).

A változás következtében az előleg fizetése értelmezhető válik azon elszámolási időszakra megállapított ellenértékkel összefüggésben, amelynél már a teljesítés időpontjának az elszámolási időszak utolsó napját kell tekinteni, azaz gyakorlatilag tárgyhavi díj nem válhat esedékessé korábban, mint a hónap vége. A kapott előlegben foglalt adót az átvétel, jóváírás időpontját magában foglaló bevallási időszakban kell elszámolni.

Az 58. § (1a) bekezdése bár újnak tűnik, de fenntartja hatályos szabályozást – mely szerint a teljesítés időpontja az esedékesség napja – az alábbi ügyleteknél:

  • Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített egyes termékértékesítés, nyújtott szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás esetében
  • Egyes telekommunikációs szolgáltatás keretében, vagy azzal összefüggésben nyújtott termékértékesítések.

A módosítás elsősorban azon vállalkozásokat érintik, akik ingatlant vagy egyéb eszközt hosszú távra adnak bérbe, illetőleg egyéb, havidíjas szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak okozhat még fejtörést a jól bevált fizetési és teljesítési rendszer esetleges kényszerű módosítása.

A fenti változások az eredeti tervek szerint július 1. napján léptek volna hatályba, azonban a múlt héten került előterjesztésre egy törvényjavaslat, amely szerint ez az időpont fél évet csúszna. Tekintve, hogy igen nagy a bizonytalanság szakmai berkekben a fenti szabályozás konkrét alkalmazása kapcsán, megkönnyebbülés lenne mindenki számára a halasztás.

A törvényjavaslat szövege itt olvasható.

Egyelőre általános vitára vár, de feltehetőleg elfogadásra fog kerülni. Az állapotot itt lehet követni.

Amint rendelkezünk újabb információval, jelezni fogjuk, kövessék addig is híreinket.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.