első lakás

Bizonyára sokan hallottak már arról, hogy a munkáltatók ettől az évtől kezdve adómentesen támogathatják a munkavállalók lakásszerzését. A napokban látott napvilágot a támogatás részletszabályait tartalmazó 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a támogatás adómentességének feltételeit a munkáltatónak kell vizsgálnia, míg a munkavállalónak kell igazolnia a saját lakásával kapcsolatos körülményeket okiratokkal, bizonylatokkal.

A magánszemély saját lakásának minősül az a lakás, amelyben a magánszemély bármely arányban tulajdonos vagy haszonélvezettel bír. A támogatás adómentességének feltétele a méltányolható lakásigény megléte. A méltányolható lakásigény megállapítása egy elég bonyolult feltételrendszer alapján történik, a fő szempontok az alábbiak:

  • a lakásban lakó személyekre jutó lakószobák száma, és
  • a lakás vételára.

A juttatható összegre az alábbi fő korlátok vonatkoznak:

  • nem lehet több, mint a teljes ingatlan-érték 30%-a.
  • nem haladhatja meg 5 évenként az 5.000.000,- Ft-ot

Az alábbi táblázatban megmutatjuk, hogy milyen esetben adható a támogatás és mik annak a feltételei:

A támogatás célja A dokumentációk átadásának határideje Az adómentes támogatáshoz szükséges dokumentumok A támogatás összegének és a vételárnak, illetve az építési költségnek max.  30 százalékos arányának vizsgálata
Lakásvásárlás      
lakása tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése (ide értve lízingszerződés keretében megszerzendő tulajdonjog) a támogatás folyósítása évét követő év április 15-éig

· az érvényes szerződés és földhivatali bejegyzést igazoló okirat vagy tulajdoni lap,

· a támogatás összegének felhasználását igazoló okirat, amely a folyósítást megelőző 6 hónap és az azt követő év március 31. közötti időszakra vonatkozhat

az érvényes szerződéssel lehet igazolni
Lakáshitel törlesztés      
lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetése, törlesztése folyósítás évét követő második év április 15-éig

· a jogerős építési engedély,

· a támogatás összegének felhasználását igazoló, a munkavállaló vagy közeli hozzátartozója nevére szóló számla, amely a folyósítást megelőző 6 hónap és az azt követő év december 31. közötti időszakra vonatkozhat

az összeg felhasználását is igazoló okiratokkal vagy a költségvetéssel kell igazolni
Lakás építése, építtetése, alapterületének növelése és korszerűsítése      
  folyósítás évét követő második év április 15-éig

· a jogerős építési engedély,

· a támogatás összegének felhasználását igazoló, a munkavállaló vagy közeli hozzátartozója nevére szóló számla, amely a folyósítást megelőző 6 hónap és az azt követő év december 31. közötti időszakra vonatkozhat

az összeg felhasználását is igazoló okiratokkal vagy a költségvetéssel kell igazolni

 

Mit kell vizsgáljon a munkáltató?

  • méltányolható lakásigény
  • dokumentáció megléte
  • a támogatás adómentességi mértékének vizsgálata (max 30%)
  • Korábbi támogatás összegének vizsgálata, azaz a folyósítás évében vagy az azt megelőző 4 évben más munkáltató adott-e már adómentes lakástámogatást az érintett munkavállalónak.

Támogatás utalása

A munkáltató a támogatás összegét

  • a munkavállalónak a hitelintézetnél vezetett fizetési vagy hitelszámlájára,
  • vagy a hitelt nyújtó hitelintézet központi hitel elszámolási számlájára utalhatja.

A munkáltatónak nyilatkoznia kell a hitelintézet felé az átutalt összeg céljáról (vagyis arról, hogy munkáltatói lakáscélú támogatás az átutalás célja), valamint a támogatásban részesülők nevéről és adóazonosítójáról is nyilatkozni kell. 

A munkáltatónak kérnie kell a hitelintézet vagy kincstár igazolását az adómentességre vonatkozóan az átutalás évét követő év január 31-éig.

Szankciók

Ha a munkáltató az adómentes, vissza nem fizetendő támogatás feltételeit nem tudja a szükséges dokumentumokkal igazolni, a folyósított támogatást bérként kell kezelni, és az adóterhet utólagosan meg kell fizetni mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak. Így a munkáltatónak érdemes a lehető legnagyobb körültekintéssel eljárni az adómentes támogatás előírt feltételeinek vizsgálata és dokumentálása terén.