Skip to main content
Hírek

Íme az újabb bejelentési kötelezettség

A 2013. február 1-jei bejelentési kötelezettséget követően – ami a cégekre vonatkozott – most itt az újabb bejelentési kötelezettség: a földhasználati bejelentés.

A bejelentési kötelezettség önmagában nem újdonság, hiszen eddig is volt ilyen jellegű kötelezettség, a változást a szabályozás tartalma jelenti.

2013. január 1-je óta ugyanis a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni. Ez alól egy kivétel van az erdő művelési ágú területek.

Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás teljességének biztosítása, a földhasználati viszonyok átláthatósága.

Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

 

A bejelentést a földhasználónak kell megtennie, aki lehet maga a tulajdonos (abban az esetben, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére) vagy például a haszonbérlő amennyiben ilyen irányú szerződés jött létre.

Milyen ingatlanokat kell bejelenteni?

 

A bejelentési kötelezettség az alábbi külterületi és belterületi ingatlanokra vonatkozik:

Külterületi ingatlanok:

 • szántó,
 • szőlő,
 • gyümölcsös,
 • kert,
 • rét,
 • legelő (gyep),
 • nádas,
 • erdő,
 • fásított terület vagy
 • halastó,

valamint

Belterületi ingatlanok:

 • szántó,
 • szőlő,
 • gyümölcsös,
 • kert, rét,
 • legelő (gyep),
 • nádas,
 • erdő,
 • fásított terület vagy
 • halastó.

Milyen ingatlanokra nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

 

Az erdő művelési ágú területet nem kell bejelenteni az illetékes földhivatalhoz.

 

A zártkertekre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség?

 

Igen! Az ingatlan-nyilvántartásban zárkertként nyilvántartott ingatlanokra a termőföldre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A zártkertek – mint speciális ingatlanok – eddig sem képeztek kivételt a földhasználati bejelentés alól (úgy mint az erdő művelési ágú területek). A zártkertek használata eddig is bejelentés-köteles volt, amennyiben a zártkertet (is) használó személy által használt összes terület meghaladta az 1 hektár térmértéket.

Mi a teendője?

 

A fentiek alapján annak eldöntéséhez, hogy mely földrészletek használatát kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni az ingatlan-nyilvántartás adatait kell figyelembe venni.

Ehhez mindenképpen érdemes tulajdoni lapot beszerezni (ebben az ügyvédi irodák vagy az illetékes földhivatalok tudnak segítséget nyújtani). Amennyiben a tulajdoni lap adatai alapján Önt is érinti a rendelkezés, akkor érdemes minél hamarabb, de legkésőbb március 30. napjáig intézkedni a földhasználat bejelentéséről.

Meddig kell megtenni a bejelentést?

 

Általános szabály, hogy a földhasználónak a használat megkezdésétől számított 30 napon belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhivatalhoz az erre szolgáló földhasználati bejelentési adatlap formanyomtatvány kitöltésével.

Ha a földhasználat olyan szerződés alapján keletkezett, amelynek érvényességéhez jogszabály alapján kötelező írásba foglalás szükséges (így haszonbérleti szerződés esetén), a bejelentési adatlaphoz a szerződés eredeti példányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát mellékelni kell.

A bejelentés határideje: 2013. március 30. napja.

Mennyibe kerül a bejelentés?

 

Update: A földhasználati bejelentésnél NEM KELL igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni.

 

Milyen adatokat kell bejelenteni?

 

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt innen letöltheti:

Mi történik ha nem jelenti be az adatokat?

 

A földhivatal bírsággal sújtja a földhasználót, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese,  de minimum 5.000,- Ft. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Érdemes ezért a bejelentést mindenképpen megtenni.

Az ügyintézésnél segítségére lehet az alábbi lista:

checklistv2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken!

 

 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.