A mai napon hatályba lépett új kormány rendelet jelentős változást hoz a fogyasztóvédelem területén, amely a webáruházakat, valamint a csomagküldéssel foglalkozó vállalkozásokat érinti jelentősen. Az egyik legfontosabb változás az elállási határidő módosítása. Az új szabályozás alapján ugyanis:

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A korábbi 8 nap helyett tehát 14 napja van a fogyasztónak arra, hogy az elállási jogát gyakorolja.

Mi a teendő?

Az új kormány rendelet miatt módosítani kell az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) és a jövőben ennek megfelelően kell eljárni.

Hogyan kell módosítani az ÁSZF-et?

A kormány rendelet tartalmaz egy minta tájékoztatót, amelyet ITT tud letölteni. Javaslom, hogy a minta szerinti tájékoztató kerüljön bele a módosított ÁSZF-be.

Mi történik, ha elmarad a tájékoztatás?

A tájékoztatás elmaradása esetén elég súlyos szankciót ír elő a jogszabály. Amennyiben ugyanis a fogyasztó (vevő/megrendelő) nem kapja meg a fenti tájékoztatást, úgy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

Kire vonatkozik a szabályozás?

A szabályozás olyan az üzlethelyiségen kívül – és a távollévők között kötött szerződések esetén alkalmazandó, feltéve, hogy a jogviszonyban egy vállalkozó és egy fogyasztó (természetes személy) vesz részt, például: webáruház, csomagküldés, utazással egybekötött termékbemutató stb.

Mi változott még?

Az új kormány rendelet számos más újdonságot is bevezetett, ezek közül néhány fontosabb:

  • az ügyfélszolgálat hívószáma nem lehet emelt díjas
  • világosan és közérthető módon tájékoztatni kell a fogyasztót a termék vagy a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a vállalkozása nevéről, székhelyének postai címéről, telefonszámáról és az elektronikus levelezési címéről is,
  • tájékoztatni kell a termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás – adóval megnövelt – teljes összegéről is.

Az ÁSZF módosításakor javaslom, hogy az ÁSZF aktualizálását a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően. Különös tekintettel a március 15-én hatályba lépett új Ptk. rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi rendelkezésekre.