Hosszas várakozás után végre ismertté vált az a törvénytervezet, amely  ismét kötelező cégmódosítást ír elő.

Mint az bizonyára ismert, hogy 2014.  március 15-től új Polgári törvénykönyv (Ptk.) lép hatályba, amely új szabályokat tartalmaz a cégek vonatkozásában is.

Az új Ptk. minden cégformára előírja azt, hogy a tagoknak az új szabályok szerinti továbbműködésről (pl. Kft. esetében 3M forintra emelt tőke) dönteniük kell. Ennek átvezetése a cégjegyzéken illeték-, illetve közzétételi költségmentes lesz. Amennyiben a változásbejegyzési kérelem mást is tartalmaz, azért már fizetni kell.

A fent említett továbbműködés kapcsán meghozandó döntés végső határideje a közkereseti, valamint a betéti társaságoknál (Bt.) 2015. március 15., míg a korlátolt felelősségű (Kft.), illetve részvénytársaságoknál (Zrt., Nyrt.) 2016. március 15.

Az átvezetésre vonatkozó szabályt a Ptk-t hatályba léptető törvény tervezete tartalmazza, amely a kormány honlapján jelent meg, egyelőre ez még nem került elfogadásra.

Melyek tehát a legfontosabb határidők?
 

2014. március 15. – Az új Ptk. hatályba lépése.

2015. március 15.Bt. kötelező cégmódosításának határideje

2016. március 15.Kft., Zrt., Nyrt. cégmódosításának határideje