első lakás

Első lakását vásárolja? Így spórolhat meg több százezer forintot

Az illeték törvény (Itv.) alapján lakás vásárlás esetén a vevőnek visszterhes vagyonszerzési illetéket kell fizetnie. Az illeték mértéke 4%, amely az ingatlan forgalmi értéke (és nem a vételár!) alapján számítandó. "A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%." (Itv. 19.…

Tartozik a partnere? Így kérjen behajtási költséget!

A Polgári Törvénykönyvről alapján, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 EUR-nak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási…

Így változik az ÁFA törvény hamarosan

Az Áfa tv. 2014. július 1-jétől tervezett változásai a legfrissebb hírek szerint csak decemberben lépnek hatályba. De mit kell tudni az új szabályokról?  A törvény új szövege szerint, ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra (pl. havonta bérleti…

Ezekre a kalkulátorokra szüksége lehet

5 hasznos kalkulátorokat, amelyekre Önnek is szüksége lehet: 1. Kalkulátor az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításához (Lakó ingatlan) A kalkulátort ITT találja. 2. Kalkulátor az ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításához (Nem lakó ingatlan) A kalkulátort ITT találja. 3. Kalkulátor családi-kedvezmény kiszámításához A kalkulátort ITT találja. 4. Kalkulátor kamat számításhoz A kalkulátort ITT találja. 5. Bérkalkulátor A kalkulátort ITT találja.…

Figyelem! Jöhet a NAV, ha a kamarai tagdíj elmaradt!

A társas és egyéni vállalkozóknak 2014. március 31-ig kellett teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. A 2012. január 1-től életbelépett jogszabályi rendelkezések alapján ugyanis a gazdálkodó szervezetek kötelesek: a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.  ​Figyelem! A kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, így adók módjára behajtható. Mulasztás esetén a NAV eljárást indít a…

beszámoló

Ennyi illetéket kell fizetnie lakásvásárlásnál

Lakásvásárlásnál az egyik leggyakoribb kérdés, hogy mennyi illetéket kell fizetni? A visszterhes vagyonszerzési illetéket lakásvásárlásnál minden esetben a vevőre szabja ki az adóhivatal. Az illetékfizetési kötelezettség a szerződéskötés napján keletkezik, amelyről az adóhivatal a földhivatal útján szerez tudomást. A földhivatal ugyanis autómatikusan értesíti a NAV-ot erről. A Vevő pedig a szerződéskötést követő néhány héten belül…

kamarai hozzájárulás

Idén is fizetni kell: kamarai hozzájárulás

A társas és egyéni vállalkozóknak 2014. március 31-ig kell teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. Fontos! A kamarai hozzájárulás elmaradása köztartozásnak minősül! Akik elmulasztják a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a NAV behajthatja a díjat. Már 5.000 forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, így a…

számlázó bejelentési kötelezettség

Késedelmes fizetők reszkessetek

Megváltozott a késedelmes számlafizetések rendje. Az új szabályozás ugyanis költségátalány fizetését teszi kötelezővé a vállalkozások számára a késedelmesen fizetett számlák után. Ez azt jelenti, hogy az adósnak nem csak a számlán szereplő összeget és a késedelmi kamatot, hanem még a költségátalányt is ki kell fizetnie, még akkor is, ha a hitelezőnek nem merült fel semmilyen…

Nincs több illeték házastársak ajándékozásánál

Nincs többé illeték házastársak ajándékozásánál

2014. január 1-től változott az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.). Az egyik legfontosabb és egyben legörvendetesebb újdonság, hogy bővült azoknak az eseteknek a köre, amikor nem kell az ajándékozás után illetéket fizetni. Januártól ugyanis illetékmentessé vált a házastársak közötti ajándékozás. Az illeték törvény kimondja ugyanis: Mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági…