3 jogi ügy, ami online intézhető ügyvédnél

Magyarország kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki a korona-vírus járvány gyors terjedésére való tekintettel. A kialakult helyzet nehezen érinti a legtöbb céget, főleg a kisebb vállalkozásokat. Egyes cégek átálltak a távmunkára, míg mások kénytelen kényszerpihenőjüket tölteni. Mindeközben egyre többen már a jövőn gondolkoznak és cégük működésének átgondolásán, újraszervezésén dolgoznak vagy éppen eddig halogatott feladataikat pipálják ki ezekben…

2017-ben is fizetni kell: kamarai hozzájárulás

A társas és egyéni vállalkozóknak 2017. március 31-ig kell teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. Fontos! A kamarai hozzájárulás elmaradása köztartozásnak minősül! Akik elmulasztják a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a NAV behajthatja a díjat. Már 5.000 forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is…

Kötelező tőkeemelés – Ön túl van már rajta?

2017. március 15-ig minden gazdasági társaságnak meg kell felelnie az új Ptk. rendelkezéseinek. Ez azt jelenti, hogy azoknak a Kft-knek, amelyek jegyzett tőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-os tőkeminimumot kötelező tőkeemelést kell végrehajtaniuk. Tehát ettől a naptól kezdve a Kft-k nem működhetnek az új Ptk. szerint előírt alacsonyabb tőkével. A tőkeemelésre három módon is sor…

Kft-k figyelem! Fontos határidő közeleg!

2016. március 15-én lejár a határidő a kötelező cégmódosításra a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan. A módosításra az Új Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény következtében van szükség, amely kimondja, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak intézkedniük kell az új Ptk. szerinti továbbműködéséről, és a társasági szerződésének az új Ptk-nak való megfeleltetéséről, módosításáról. A korlátolt…

Visszaszámlálás indul! Már csak 2 hónapig kedvezményes a cégmódosítás

Az Ön kötelező cégmódosítása már kész van?

2015. március 15-én lejár a határidő a kötelező cégmódosításra. Ön is érintett, ha betéti társasága vagy közkereseti társasága van. Ha elmulasztja a határidőt, és a létesítő okiratban maradnak az új Ptk-val ütköző részek, akkor akár pénzbüntetésre számíthat. A bírság mértéke 50.000,- Ft-tól 900.000,- Ft-ig terjedhet. Miért kell módosítani? Az Új Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013.…

Ekkor nem kell dolgozni 2015-ben

Idén nem lesz okunk panaszra, hiszen összesen 4 háromnapos és 3 négynapos hétvége is lesz! Március 15. és november 1. azonban vasárnapra fog esni, így ezekkel az ünnepnapok nem fognak plusz pihenőnapot jelenteni. Ekkor nem kell dolgozni 2015-ben: január 1-4. április 4-6. (Húsvét) május 1-3. május 23-25. (Pünkösd) augusztus 20-23. október 23-25. december 24-27. (Karácsony) 2015-ben…

Üzlete van? Ezek az új nyitvatartási szabályok

December utolsó napjaiban került kihirdetésre a 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról, amely tartalmazza a kapcsolódó törvények szükséges módosításait is. Az új jogszabály néhány kivételtől eltekintve valamennyi kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed, függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják, tehát kiterjed pl. a mozgóárusra…

számlázó bejelentési kötelezettség

Cégek figyelem! Hamarosan lejár a fontos határidő!

A vállalkozásoknak már csak néhány hetük maradt a számlázó programok bejelentésére.  A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet ugyanis kimondja, hogy a vállalkozásoknak 2014. november 15. napjáig be kell jelenteniük az általuk használt számlázó programot. A vállalkozásokra vonatkozó jogszabály hatályos szövege ITT érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400023.NGM KINEK van bejelentési kötelezettsége? A bejelentési kötelezettség a számlázó program felhasználóját, azaz a…

Reklámadó – itt a minisztérium állásfoglalása

Frissítve 2014.08.26. napján Pár nappal ezelőtt ügyvédi irodánk is részt vett azon a szűk körű egyeztetésen, amelyet a (VOSZ) kezdeményezett az NGM-nél a reklámadóval kapcsolatosan.   A cél az volt, hogy az NGM világos válaszokat adjon a felmerült értelmezési problémákra, továbbá, hogy eloszlassa a médiában megjelent félrevezető és pontatlan híreket.  A legfontosabb tudnivalók a reklámadóval…

Tartozik a partnere? Így kérjen behajtási költséget!

A Polgári Törvénykönyvről alapján, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 EUR-nak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási…