Figyelem! Jöhet a NAV, ha a kamarai tagdíj elmaradt!

A társas és egyéni vállalkozóknak 2014. március 31-ig kellett teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. A 2012. január 1-től életbelépett jogszabályi rendelkezések alapján ugyanis a gazdálkodó szervezetek kötelesek: a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.  ​Figyelem! A kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, így adók módjára behajtható. Mulasztás esetén a NAV eljárást indít a…

Ön ügyvezető? Márciustól már ezért is felelnie kell

Már csak néhány hét és hatályba lép az Új Ptk., amely számos változást hoz a cégek életében is, így többek között egyes területeken szigorodik a vezető tisztségviselők felelőssége is. Az elmúlt hetekben igen ellentmondásos hírek jelentek meg a különböző médiumokban a témával kapcsolatosan, ezért alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket Önnek is tudnia kell, ha…

üzemorvos

Erre számíthat, ha nincs üzemorvos

A Munkavédelmi törvény minden munkáltató számára kötelezővé teszi, hogy foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosítson a munkavállalók számára. A köznyelvben „üzemorvos”-ként használt szolgáltatást 2011. óta már nem kötelező az OMMF részére bejelenteni, azonban a szolgáltatási kötelezettség továbbra is fennáll még akkor is, ha csak egyetlen munkavállalója van bejelentve! A munkavédelemről szóló törvény alapján a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot…

kamarai hozzájárulás

Idén is fizetni kell: kamarai hozzájárulás

A társas és egyéni vállalkozóknak 2014. március 31-ig kell teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. Fontos! A kamarai hozzájárulás elmaradása köztartozásnak minősül! Akik elmulasztják a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a NAV behajthatja a díjat. Már 5.000 forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, így a…

Visszaszámlálás indul! Már csak 2 hónapig kedvezményes a cégmódosítás

Visszaszámlálás indul! Már csak 2…

Már csak két hónapja van arra, hogy kedvezményesen alapítson céget, vagy kezdeményezze meglévő cégének módosítását. Cégalapításon gondolkozik? Régóta szeretné módosítani a székhelyet? Új ügyvezetőt nevezne ki? Akkor NE VÁRJON TOVÁBB, mert március 15-től már csak 6x több tőke befektetése mellett teheti meg. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 500.000,- Ft helyett már 3.000.000,- Ft törzstőkét…

számlázó bejelentési kötelezettség

Késedelmes fizetők reszkessetek

Megváltozott a késedelmes számlafizetések rendje. Az új szabályozás ugyanis költségátalány fizetését teszi kötelezővé a vállalkozások számára a késedelmesen fizetett számlák után. Ez azt jelenti, hogy az adósnak nem csak a számlán szereplő összeget és a késedelmi kamatot, hanem még a költségátalányt is ki kell fizetnie, még akkor is, ha a hitelezőnek nem merült fel semmilyen…

Vigyázat adószám felfüggesztés

Vigyázat! Adószám felfüggesztés

A hatályos jogszabályok alapján minden cégnek táblával kell megjelölnie a székhelyét. A törvény ugyanis kimondja, hogy: "7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. (…) A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie." Miért fontos ez? Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a NAV törli az Ön cégének adószámát annak ellenére, hogy fizetési kötelezettségeit rendben teljesítette.…

Jön a NAV, ha a kamarai tagdíj elmarad

Jöhet a NAV, ha a kamarai tagdíj elmaradt!

A társas és egyéni vállalkozóknak 2013. március 31-ig kellett teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. Dunai Péter, az MKIK főtitkára elmondta az idén drasztikusan visszaesett a kamarai hozzájárulást be nem fizetők száma. A tavalyi évre szólóan ugyanis 564 ezer gazdasági szereplő fizette meg a hozzájárulást, az idén pedig már csak 380 ezer. A főtitkár…

Egy bejelentési kötelezettség, amit szinte minden cég elmulaszt

Akár 500.000,- Ft-os bírsággal is sújtható az a cég, amelyik nem teljesíti bejelentési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé. A cégek többsége ugyanis nem is tud arról, hogy amennyiben a cég adataiban változás következik be, úgy azt az önkormányzati adóhatóságnak is be kell jelenteni. A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről a következőket mondja ki…

Itt az újabb kötelező cégmódosítás

Hosszas várakozás után végre ismertté vált az a törvénytervezet, amely  ismét kötelező cégmódosítást ír elő. Mint az bizonyára ismert, hogy 2014.  március 15-től új Polgári törvénykönyv (Ptk.) lép hatályba, amely új szabályokat tartalmaz a cégek vonatkozásában is. Az új Ptk. minden cégformára előírja azt, hogy a tagoknak az új szabályok szerinti továbbműködésről (pl. Kft. esetében…