Rámehet a vagyonunk egy rossz kapcsolatra

Sokan még mindig ellenszenvet éreznek a házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatban, pedig ma már nem csak a hollywood-i sztárok készíttetnek ilyet. Egyre többen tekintenek a házassági vagyonjogi szerződésre úgy, mint egy biztosításra: amely feleslegesnek mondható egészen addig, amíg a felek boldogságban és szeretetben élnek, ugyanakkorkincset ér, ha válásra kerül a sor. A 2014. március 15-én hatályba lépett Új Ptk. módosult rendelkezései miatt…

Helló Új Ptk.!

55 év után mától új Polgári Törvénykönyve van Magyarországnak!  Az Új Ptk. (2013. évi 5. törvény) megszületését mintegy 15 éves kodifikációs folyamat előzte meg, amelyre a parlament 2013. február 11-i jóváhagyása tett pontot. Az Új Ptk., a régi Ptk. – most már hívhatjuk így – szövegének hozzávetőleg felét őrizte meg, negyedét pontosította, ugyanekkora részét azonban…

Figyelem! Jöhet a NAV, ha a kamarai tagdíj elmaradt!

A társas és egyéni vállalkozóknak 2014. március 31-ig kellett teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. A 2012. január 1-től életbelépett jogszabályi rendelkezések alapján ugyanis a gazdálkodó szervezetek kötelesek: a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.  ​Figyelem! A kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, így adók módjára behajtható. Mulasztás esetén a NAV eljárást indít a…

Ön ügyvezető? Márciustól már ezért is felelnie kell

Már csak néhány hét és hatályba lép az Új Ptk., amely számos változást hoz a cégek életében is, így többek között egyes területeken szigorodik a vezető tisztségviselők felelőssége is. Az elmúlt hetekben igen ellentmondásos hírek jelentek meg a különböző médiumokban a témával kapcsolatosan, ezért alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, amelyeket Önnek is tudnia kell, ha…

üzemorvos

Erre számíthat, ha nincs üzemorvos

A Munkavédelmi törvény minden munkáltató számára kötelezővé teszi, hogy foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosítson a munkavállalók számára. A köznyelvben „üzemorvos”-ként használt szolgáltatást 2011. óta már nem kötelező az OMMF részére bejelenteni, azonban a szolgáltatási kötelezettség továbbra is fennáll még akkor is, ha csak egyetlen munkavállalója van bejelentve! A munkavédelemről szóló törvény alapján a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot…

kamarai hozzájárulás

Idén is fizetni kell: kamarai hozzájárulás

A társas és egyéni vállalkozóknak 2014. március 31-ig kell teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. Fontos! A kamarai hozzájárulás elmaradása köztartozásnak minősül! Akik elmulasztják a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a NAV behajthatja a díjat. Már 5.000 forint esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, így a…

Visszaszámlálás indul! Már csak 2 hónapig kedvezményes a cégmódosítás

Visszaszámlálás indul! Már csak 2…

Már csak két hónapja van arra, hogy kedvezményesen alapítson céget, vagy kezdeményezze meglévő cégének módosítását. Cégalapításon gondolkozik? Régóta szeretné módosítani a székhelyet? Új ügyvezetőt nevezne ki? Akkor NE VÁRJON TOVÁBB, mert március 15-től már csak 6x több tőke befektetése mellett teheti meg. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 500.000,- Ft helyett már 3.000.000,- Ft törzstőkét…

számlázó bejelentési kötelezettség

Késedelmes fizetők reszkessetek

Megváltozott a késedelmes számlafizetések rendje. Az új szabályozás ugyanis költségátalány fizetését teszi kötelezővé a vállalkozások számára a késedelmesen fizetett számlák után. Ez azt jelenti, hogy az adósnak nem csak a számlán szereplő összeget és a késedelmi kamatot, hanem még a költségátalányt is ki kell fizetnie, még akkor is, ha a hitelezőnek nem merült fel semmilyen…

Vigyázat adószám felfüggesztés

Vigyázat! Adószám felfüggesztés

A hatályos jogszabályok alapján minden cégnek táblával kell megjelölnie a székhelyét. A törvény ugyanis kimondja, hogy: “7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. (…) A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.” Miért fontos ez? Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a NAV törli az Ön cégének adószámát annak ellenére, hogy fizetési kötelezettségeit rendben teljesítette.…

Jön a NAV, ha a kamarai tagdíj elmarad

Jöhet a NAV, ha a kamarai tagdíj elmaradt!

A társas és egyéni vállalkozóknak 2013. március 31-ig kellett teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást. Dunai Péter, az MKIK főtitkára elmondta az idén drasztikusan visszaesett a kamarai hozzájárulást be nem fizetők száma. A tavalyi évre szólóan ugyanis 564 ezer gazdasági szereplő fizette meg a hozzájárulást, az idén pedig már csak 380 ezer. A főtitkár…