Kiskorúak és gondnokoltak ügyletei

Nem túl gyakran, de előfordul olyan jogi szituáció, amelyben egy kiskorú gyermek, vagy egy gondnokság alá helyezett nagykorú, felnőtt személy érintett. Bekövetkezhet öröklés vagy betegség következtében, de előfordulhat, hogy a szülők korábbi téves elképzelése miatt alakul ki egy ilyen helyzet. Az alábbiakban néhány jellemző esetre hívjuk fel a figyelmet. Ingatlanügyek Tipikus esete a kiskorú ingatlanszerzésének…

Rámehet a vagyonunk egy rossz kapcsolatra

Sokan még mindig ellenszenvet éreznek a házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatban, pedig ma már nem csak a hollywood-i sztárok készíttetnek ilyet. Egyre többen tekintenek a házassági vagyonjogi szerződésre úgy, mint egy biztosításra: amely feleslegesnek mondható egészen addig, amíg a felek boldogságban és szeretetben élnek, ugyanakkorkincset ér, ha válásra kerül a sor. A 2014. március 15-én hatályba lépett Új Ptk. módosult rendelkezései miatt…

Így örököl mostantól a házastárs

Az Új Ptk. hatályba lépésével változik a házastársak öröklésének rendje is. A szabályozás egyik oka, hogy a régi Ptk. alapján (2014. március 15. előtt) a leszármazó (gyermek) a felmenő halála esetén az özvegyi haszonélvezet miatt csak hosszú idő elteltével juthatott hozzá az örökséghez. Ez a szabályozás érvényes a házastársak öröklésére 2014. március 15-től 1. eset: van leszármazó…

Új elvek a házastársi nyilatkozatoknál

Az Új Ptk. jelentős változtatást vezetett be a házastársak nyilatkozatával kapcsolatosan. A vonatkozó jogszabály kimondja ugyanis, hogy: A házastárs a vagyonközösség fennállása alatt és annak megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben a házastársa hozzájárulása nélkül nem rendelkezhet a házastársak közös tulajdonában lévő, a házastársi közös lakást magában foglaló ingatlannal, és nem bocsáthat közös vagyontárgyat…

Nincs több illeték házastársak ajándékozásánál

Nincs többé illeték házastársak ajándékozásánál

2014. január 1-től változott az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.). Az egyik legfontosabb és egyben legörvendetesebb újdonság, hogy bővült azoknak az eseteknek a köre, amikor nem kell az ajándékozás után illetéket fizetni. Januártól ugyanis illetékmentessé vált a házastársak közötti ajándékozás. Az illeték törvény kimondja ugyanis: Mentes az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági…

Esküvő? Csak ha aláírod a szerződést!

Esküvő? Csak ha aláírod a szerződést…

Sokan még mindig ellenszenvet éreznek a házassági vagyonjogi szerződés megkötésével kapcsolatosan. A tévhitekkel ellentétben a házassági vagyonjogi szerződés nem jelent egyet a bizalmatlansággal. NEM CSAK SZTÁROKNAK Ugyanakkor ma már nem csak a hollywood-i sztárok készíttetnek ilyen szerződést, hanem azok is akik előrelátóan gondolkoznak és: aki jelentősebb vagyonnal rendelkezik, mint a párja, vagy akinek már van egy korábbi…