2013. január 1-től változik a cégek (egészen pontosan: a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók = ÁFA-körös adózók) egymás közötti termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért kifizethető ellenérték maximuma!

Az új szabályozás szerint ugyanis:

  • egy naptári hónapban,
  • ugyanazon szerződés alapján,
  • max. bruttó 1.500.000,- Ft ellenérték fizethető ki,
  • készpénzben.

Amennyiben a felek ezt megszegik, úgy mindkét fél az 1.500.000,- Ft feletti rész 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A fenti korlátozás valamennyi, az adott naptári hónapban, ugyanazon szerződés alapján kifizetendő összegre vonatkozik, tehát amennyiben több kifizetés van, úgy azok összege összeadódik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a vonatkozó hónapban több céges számlára, történő részletben történik az utalás.