Skip to main content

2016. március 15-én lejár a határidő a kötelező cégmódosításra a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan.

A módosításra az Új Ptk. hatályba lépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény következtében van szükség, amely kimondja, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak intézkedniük kell az új Ptk. szerinti továbbműködéséről, és a társasági szerződésének az új Ptk-nak való megfeleltetéséről, módosításáról.

A korlátolt felelősségű társaságoknak a létesítő okirat megfeleltetéséhez tartozik, hogy a jegyzett tőkét legalább 3.000.000,- Ft-ra fel kell emelnie azoknak, akiknek a jegyzett tőkéje ezt az új törvényi minimumot nem éri el.

A tőkeemelésre több módon is sor kerülhet így például az eredménytartalék terhére, vagy befizetéssel, vagy apport szolgáltatásával.

Aki elmulasztja a határidőt, és a létesítő okiratban maradnak az új Ptk-val ütköző részek, különösen ha a jegyzett tőke nem éri el a kötelező minimumot, akkor akár pénzbüntetésre számíthat.

Várhatóan a március 15-ei határidő előtt pár nappal már képtelenség lesz időben beadni a módosítást, hiszen (hasonlóan a két évvel ezelőtti kötelező módosításhoz) óriási lesz a forgalom.

Amennyiben csak a törvény által előírt kötelező adatok módosítására kerül sor, akkor a módosítás illeték- és költségmentes, tehát az állam felé nem kell fizetni semmit (tehát csak ügyvédi munkadíj költsége lesz).

Ha egyéb változás is átvezetésre kerül a cég vagy a tagok adataiban (például: lakcím, névváltozás, egyebek), akkor az illeték és a költség összege együtt 40.000,- Ft (és ehhez jön még hozzá az ügyvédi munkadíj).

A cégmódosításhoz ügyvéd közreműködése szükséges, így ügyvédi munkadíjat is fizetnie kell, azonban a kizárólag a kötelezők módosítása esetén kedvezményes díjszabással számolunk.


Kedvezményes ügyvédi munkadíj 2015. december 19-ig*:

  • Kizárólag az Új Ptk. szerinti módosítások elvégzésének ügyvédi munkadíja: 29.500,- Ft (bruttó) (2015. december 20-tól 35.500,- Ft),
  • Az új Ptk. és egyéb módosítások elvégzésének ügyvédi munkadíja: 35.500,- Ft (bruttó) (2015. december 20-tól 39.500,- Ft).

Egyéb költségek: JÜB lekérdezés díja 1.000,- Ft/fő/alkalom; tulajdoni lap díja 1.000,- Ft/ingatlan.

* Az árak változtatásának jogát fenntartjuk.


Kapcsolódó bejegyzés:

Egyesületek, alapítványok számára ismét fontos határidő közeleg

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.