Skip to main content

Nem túl gyakran, de előfordul olyan jogi szituáció, amelyben egy kiskorú gyermek, vagy egy gondnokság alá helyezett nagykorú, felnőtt személy érintett. Bekövetkezhet öröklés vagy betegség következtében, de előfordulhat, hogy a szülők korábbi téves elképzelése miatt alakul ki egy ilyen helyzet. Az alábbiakban néhány jellemző esetre hívjuk fel a figyelmet.

  1. Ingatlanügyek

Tipikus esete a kiskorú ingatlanszerzésének sajnos az öröklés, de nem ritkán előfordul, hogy a szülők (esetleg válás során) egy ingatlant vagy annak egy részét gyermekük nevére íratják. Felnőtt gondnokoltak esetén a legtipikusabban előforduló eset, amikor betegség következtében, főként az idősebb emberek már nem képesek belátásra, ezért gondnokság alá helyezésükre kerül sor annak érdekében, hogy ne tudják elkótyavetyélni a vagyonukat.

Amennyiben ilyen nem cselekvőképes személy tulajdonában álló ingatlan eladására kerülne sor, minden esetben szükség van a gyámhivatal jóváhagyására, illetőleg arra, hogy a kiskorút, gondnokoltat megillető vételár-részlet rendelkezésre álljon.

  1. Cégügyek (gazdasági társaságok)

Az érdekes helyzetek kialakulása az ingatlanoknál említettekkel azonos, de legtöbbször a kiskorúak örökléssel szereznek részesedést egy-egy gazdasági társaságban. Üzletrészük elidegenítésére ugyanazok a szabályok alkalmazandók, mint az ingatlanok esetében, tehát a szerződés érvényességéhez szükséges a gyámhivatali jóváhagyás és a vételár megfizetése.

Míg abban az esetben, ha egy tag vagy ügyvezető elhalálozik viszonylag egyszerű eljárással lehet gondoskodni a megfelelő új tag bejegyzéséről, illetve képviseletről, a cselekvőképesség elvesztése esetén ez sokkal nehézkesebb. Mindenképp szükség van ilyenkor a gondnokság alá helyezési határozatra, amely vagy általános felügyeletet kell tartalmazzon, vagy pedig a felsorolt ügyköröknek ki kell terjednie az ügyvezetésre vagy a tagságra vonatkozó döntéshozatalra is.

  1. Civil szervezetben (alapítvány, egyesület) betöltött szerep

Civil szervezeteknél a kiskorúság ritkábban előforduló probléma, itt is a inkább a cselekvőképességét elveszítő felnőttek helyzete okozhat problémát, különösen, ha képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. A leváltás módja hasonló a cégek ügyvezetőinél szükséges eljáráshoz, tehát rendelkezésre kell álljon az általános vagy az érintett ügykört lefedő gondnok kirendelő határozat.

Megjegyezzük, hogy ügyvédként egyik esetben sem feladatunk megállapítani egy felnőtt személy cselekvőképességének fennállását, azonban egyértelmű jelek esetén köteles az ügyvéd megtagadni a közreműködést a jogügyletben és a cselekvőképesség (beszámíthatóság) vonatkozásában orvosi dokumentumokat kérni.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.