A zártkertek átminősítésének meghosszabbított határideje: 2017. december 31. napja.

Jó hír tehát ez azoknak, akik eddig nem minősítették át a zártkerti minősítésű ingatlanukat.

A jelenlegi jogszabályok alapján átminősítés hiányában a zártkertekre a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amely igencsak megnehezíti például a zártkertek értékesítését.

Mivel a zártkerti ingatlanok nem kezelhetők azonos módon a földekkel, a tulajdonosok részéről határozott igényként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos különös szabályok megalkotása. Ennek érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonos 2017. december 31-ig kezdeményezhesse zártkerti ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését, akár annak csak egy meghatározott részére is.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes.

Javasolható a tulajdonosoknak, hogy a kérelem benyújtását megelőzően előzetesen tájékozódjon az adóhatóságnál (telekadó), illetve az építésügyi hatóságnál (beépíthetőség) a művelési ág változás esetleges következményeiről.

A zártkert átminősítését a zártkert fekvése szerinti járási hivatal földhivatali osztályánál kell kezdeményezni arra rendszeresített formanyomtatványon.