Az ügyvéd feladata

  • képviselni az ügyfelét,
  • büntetőügyben védelmet ellátni,
  • jogi tanácsot adni,
  • szerződést, beadványt, más iratot készíteni,
  • az előző pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzni. (Ügyvédi törvény 5. § (1) bek.)

A fenti tevékenységek ellenérték fejében történő rendszeres ellátására kizárólag ügyvéd jogosult.

Az ügyvéd a rábízott ügyet a tényeket illetően jogilag felkészülten, elsősorban ügyfele tényelőadásainak szemelőtt tartásával kell ellátnia.

Az ügyvédnek a hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia.

Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így különösen, ha a közreműködése olyan jogyügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy a jogszabály megkerülésére irányul. 

Az ügyvéd köteles a közreműködést megtagadni, ha:

  • a fél a személyazonosságának megállapításához nem szolgáltat adatot,
  • a fél nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy
  • az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva.

Okiratszerkesztés esetén akkor is meg kell tagadnia az ügyvédnek a közreműködést, ha valamely más aggályos körülményt észlel.

Forrás: 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről