kozhasznusaghoz_kell_meg

Ahogy már említettük korábbi cikkeinkben, idén május végéig szükséges a közhasznú szervezetek újra-regisztrációja.  

Az alábbiakban további részleteket osztunk meg annak kapcsán, hogy mik a teendők a közhasznúság megtartása, ill megszerzése érdekében.  

A már említett módosított alapító okirat/alapszabály és a közhasznúságra vonatkozó formanyomtatvány kitöltésén túl az alábbiakat kell igazolni.  

1) Megfelelő erőforrások

Igazolni szükséges, hogy megfelelő erőforrással rendelkezik az alapítvány/egyesület azaz

  • az átlagos éves bevétel meghaladja az 1M Ft-t VAGY
  • a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív VAGY
  • a személyi jellegű ráfordításai eléri az összes ráfordítás egynegyedét

2) Megfelelő társadalmi támogatottság

Az alapítványoknak/egyesületeknek azt is igazolni szükséges, hogy megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkeznek azaz

  • 1%-ok összege eléri az állami támogatások nélküli bevételek 2%-át VAGY
  • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában VAGY
  • legalább 10 önkéntes működik közre a vonatkozó törvénynek megfelelően

3) Beszámoló

A fentieken túl csatolni kell az utolsó két lezárt üzleti évről elkészített számviteli beszámolót (közhasznúsági melléklettel együtt), amely az Országos Bírósági Hivatalnál is letétbe helyezésre került a korábbiakban írtaknak megfelelően.  

Tekintve, hogy az 1)-2) pontban foglalt feltételek vagylagosak, elég az egyiknek megfelelni, azonban azt meg is kell jelölni, hogy melyiknek felel meg a szervezet és az azt alátámasztó dokumentációt is csatolni szükséges a kérelemhez.

A módosítások elvégzéséhez kérje ügyvédeink segítségét!