Skip to main content

Az MNB nem rég kiadott állásfoglalásának központjában az állt, hogy vajon biztosításközvetítésnek minősül-e a biztosító saját értékesítési hálózatának biztosításközvetítői (értékesítési) tevékenységét szervezése, támogatása, mentorálása?

A Bit. 4. § (1) bekezdésének 14. pontja szerint:

Biztosításközvetítői tevékenység: a biztosítási szerződés létrehozására irányuló üzletszerű tevékenység, amely kiterjed a

  • biztosítási szerződések megkötésének elősegítésére,
  • biztosítási termékek ismertetésére,
  • ajánlására, az ezzel kapcsolatos felvilágosításra,
  • a biztosítási szerződések megkötésére,
  • a biztosítási szerződések értékesítésének szervezésére,
  • továbbá a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködésre.”

Az MNB kiemelte, ahhoz hogy egy tevékenység biztosításközvetítésnek minősüljön, nem szükséges, hogy a Bit. 4. § (1) bekezdésének 14. pontjában foglalt meghatározásban felsorolt valamennyi tevékenységelem megvalósuljon, illetve a hivatkozott jogszabály hely csak példálózó jellegű. Az MNB álláspontja szerint lehetnek olyan tevékenységek is, amelyek ugyan nincsenek megadva a meghatározásban, de jellegükből fakadóan biztosításközvetítésnek minősülhetnek.

Az MNB hangsúlyozta azt is, hogy az állásfoglalás alapjául szolgáló kérelem szerint a Megbízó feladatának lényegét a megbízó biztosító országos biztosításközvetítői hálózatának, a biztosító alá regisztrált függő közvetítők értékesítési tevékenységének közvetlen megszervezése, folyamatos támogatása és felügyelete képezné. Mindezek a tevékenységek nem választhatók el a termékértékesítéstől, annak részét képezik. A termékértékesítés vagy annak egyes résztevékenységei – a biztosítón kívüli – más személy által történő végzése pedig biztosításközvetítői tevékenység. Ezért rendelkezik a Bit. 90. § (1) bekezdése úgy, hogy a termékértékesítés más általi üzletszerű végzése nem minősül az ügymenet kiszervezésének, ellenkező esetben ugyanis a biztosításközvetítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megkerülhetők lennének.

A hivatkozott kérelem szerint a megbízott tevékenysége kiterjedne a fiókban dolgozók oktatására, mentorálására is. E körben az MNB rámutatott arra, hogy az oktatás és a mentorálás a jellegéből fakadóan nem csak a mentorált közvetítőkkel való kapcsolatot foglalja magában, de nyilvánvalóan közvetlen kapcsolatot mutat az ügyfelekkel is. További lényeges motívum az is, hogy a mentoráltaknak az oktató, azaz a Megbízott munkavállalói adják át mind gyakorlati, mind elméleti tudásukat. Ehhez képest nyilvánvalóan visszás helyzetet eredményezne, ha a Megbízottnak, illetve munkatársainak nem kellene megfelelniük mindazoknak a feltételeknek, amelyeket a Bit. a biztosításközvetítőkkel szemben támaszt.

Összességében tehát az MNB szerint a szervezési, támogatási, mentorálási tevékenység végzése során akkor lehet biztosításközvetítői tevékenységről beszélni, ha:

  • a Megbízott üzletszerű tevékenység folytat, és ennek megfelelően megbízási díj ellenében végzi tevékenységét,
  • a tevékenység a szervezési, támogatási, mentorálási tevékenység mellett biztosítási szerződések megkötésének elősegítésére irányul,
  • a tevékenység biztosítási szerződések értékesítésének szervezésére irányul.

Fentiek alapján látható, hogy az MNB igen szigorúan értelmezi a biztosításközvetítői tevékenység fogalmát. Megjegyzendő, hogy az MNB (illetve a PSZÁF) korábbi állásfoglalásai is ebbe az irányba mutattak, de ez az álláspont az elmúlt években jellemzően csak szigorodott.

Forrás: mnb.hu


Elérhetőségek:

dr. Tóth Renáta ügyvéd

30/711-8-115

ugyved@jogipraktikak.hu

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.