Leginkább az irodalom és a filmek világából ismeretes a végrendelet fogalma, mely azonban nagyon jelentős szerepet játszik a való életben is, bár jellegénél fogva olyan vagyoni rendelkezés, mely intim jellegéből következően ritkán esik szóba hétköznapi beszélgetések során.

A leggyakrabban létrehozott változat az írásbeli magánvégrendelet, melynek tökéletes megtámadhatatlan eredménnyel járó elkészítéséhez ügyvédi segítséget javasolt igénybe venni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy a szövegezés mellett a paratextuális vonatkozások tekintetében szintén helyesen járunk el, vagy olyan hibát vétünk, mely akár érvénytelenné is teheti a végrendeletet.

7:15. § [Írásbeli magánvégrendelet]

Írásbeli magánvégrendeletet olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen sajátkezűleg írt végrendelet esetén írni, más által írt végrendelet esetén olvasni tud.

Az írásos magánvégrendelet mellett létezik még közvégrendelet, illetve szóbeli magánvégrendelet is. Előbbi olyan válfaja az okiratnak, melyet kizárólag közjegyző jelenlétében lehet tenni, elkerülendő az olyan esetleges visszaéléseket, melyek például az egyik, vagy mindkét fél cselekvőképességének valami miatti tökéletlenségéből fakadhatnának (bármely olyan fogyatékosság, mely problematikussá teheti a végrendelet megfelelő helyen és megfelelő formában történő megismerését és szignálását).

7:14. § [Közvégrendelet]

(1) Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. A közvégrendelet alaki érvényességére a közjegyzői okiratok érvényességére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szóbeli végrendelet kivételes végrendelkezési forma. Csak akkor állja meg a helyét, ha olyan szituációval vagyunk kénytelenek szembesülni, mely sajnos már előrevetíti egy esetleges írásos magánvégrendelet létrehozásának lehetetlenségét.

7:20. § [A szóbeli végrendelet kivételessége]

Szóbeli végrendeletet az tehet, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé.

A szóbeli végrendelet érvényességének igazolására két tanúra van szükség.

Fontos tehát, hogy igenis foglalkozzunk a végrendelet elkészítésének kérdésével, ne kezeljük elkerülendő tabutémaként, hiszen örököseink sorsa felől döntünk az irat létrehozásával, vagy lényegtelennek tekintésével.

Ez utóbbi megoldás pedig mindenkoron elkerülendő, ha a vagyon elosztása nem egyértelműen a törvényekből következő módon szeretnénk, hogy történjen.