Skip to main content
Hírek

Online dolgozunk tovább

A koronavírus járványra tekintettel, valamint mindannyiunk egészségének védelme érdekében az alábbiakról szeretném tájékoztatni Önöket:

  • Az ügyvédi irodában a személyes ügyfélfogadás, illetve személyes tanácsadás csak kivételes esetben, előzetes egyeztetés alapján elérhető.
  • Telefonon, e-mail-ben és Skype-on viszont elérhető vagyok 8:00 és 20:00 óra között. A konzultációkat, jogi tanácsadásokat elsősorban e-mailen keresztül, telefonon vagy egyéb elektronikus formában (Skype) végzem.
  • Amennyiben egy szerződéskötés nem elhalasztható és a technikai feltételek mindegyik félnél adottak, úgy az aláírás és ellenjegyzés során a videóazonosítást (távazonosítás Skype-on keresztül) részesítem előnyben.
  • Amennyiben a személyes találkozó elkerülhetetlen, úgy kérem Önöket, hogy az alapvető higiéniás előírások betartása mellett kerüljön arra sor (kézmosás, fertőtlenítés, biztonságos távolságtartás stb.). Kérem, hogy ebben az esetben kísérő nélkül érkezzenek.
  • Abban az esetben, ha valaki beteg vagy az elmúlt hetekben járt valamely veszélyeztetett országban, esetleg kapcsolatba kerülhetett olyan személlyel, aki fertőzött (lehet), kérem jelezze, hogy a személyes konzultáció helyett megfelelő megoldást találjunk az egyeztetésre!
  • És amire még figyelni érdemes:

A Katasztrófavédelmi törvény tekintetében fontosabb/alapvető tudnivalók

Veszélyhelyzetben a Kormány rendeleti felhatalmazása alapján a közúti, vasúti, vízi és légi járművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott területére (útvonalra) korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható. Továbbá korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását, ennek időtartamát a rádió, a televízió, egyéb módokon a lakosság tudomására kell hozni. Emellett a közterületen rendezvény, nyilvános gyűlés megtartását a rendőrség a védelmi érdekek sérelme esetén megtilthatja.

A munkahelyi polgári védelmi szervezetet a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében hatósági határozat alapján kell létesíteni. A munkahelyi polgári védelmi szervezet tagját a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki.

A szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért, ingatlanban, eszközben stb. keletkezett kárért kártalanítás jár.

Munkáltató feladata, kötelezettsége, lehetőségei:

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató feladata az egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítása, illetve a munkáltató részére biztosítani kell a megelőzéshez szükséges eszközöket, a munkavállalónak pedig követnie kell a munkáltató utasításait. Munkavállaló tájékoztatása és az óvintézkedések betartatása a munkáltató feladata. Munkavállaló felhívása a felelősségteljes magatartásra a közösség érdekében.

A munkáltatónak ajánlott veszély-elhárítás/vészhelyzet-elhárítási /rendkívüli események elhárítási terv készítése, megfelelő személyek, feladat- és döntési körök kijelölése, megelőző intézkedések, kritikus infrastruktúrák lokális védelmének kialakítása.

Home office/Távmunka/Otthoni munkavégzés

Munkáltató előírhatja az otthonról történő munkavégzést, illetve járványveszély miatt megtilthatja a munkahelyre történő belépést, és ezeket az utasításokat a munkavállaló köteles betartani. Az utasítások be nem tartása munkajogi következményekkel járhat.

Fontos a távmunka során a megfelelő, magas szintű informatikai háttér kialakítása, biztosítása, többek között a cég, a partnerek, az ügyfelek adatainak védelme érdekében. Az új munkarendre szabályzatok kialakítása.

Megelőzés lehet pl. a munkahely területére történő belépés korlátozása, szűrése, külföldi utak szüneteltetése, személyes tárgyalások helyett videokonferenciák tartása, munkavállalók hőmérséklet mérése (fontos az adatok körültekintő védelme, itt már felmerül a különleges adatok/betegadatok témaköre).

Munkavégzés megtagadása

Mindkét fél érdekében javasolt a rugalmasabb munkavégzés engedélyezése, a kompromisszumos megoldások kialakítása.

A munkavállaló általánosságban a járványra hivatkozva nem tagadhatja meg a munkavégzést konkrét indokoltság nélkül, azonban ha nem biztosítható az egészséges és biztonságos munkavégzés (viszont relatív a tényleges veszélyeztetettség megítélése), akkor már indokolt lehet a munka megtagadása. Azonban a munkavállalónak továbbra is rendelkezésre kell állnia a munkáltató utasításainak végrehajtására.

Javasolt kialakítani eljárásrendeket, szabályzatokat erre az esetekre az egyértelműség/átláthatóság/ érdekében.

A munkavégzés megtagadásának mindkét fél számára valós/jobb/előnyösebb alternatívája lehet a munkavállaló mentesítése a munkavégzés alól egyedi díjazással vagy akár fizetés nélküli szabadsággal.

Munkáltató intézkedési kötelezettség a fertőzés/vírus megjelenése esetén

Fertőzés vagy annak alapos gyanúja merül fel, a munkáltató kötelezheti a munkavállalókat a távolmaradásra. Ha elháríthatatlan külső ok miatt nem tud a munkáltató munkát biztosítani, akkor nem kell bért fizetni, azonban a munkáltatónak megfelelő intézkedéseket kell tennie.

A munkáltató indokolt (veszélyhelyzet, járványhelyzet) esetben kérhet tájékoztatást a munkavállaló munkahelyen kívüli tevékenységéről, külföldi utazásairól, veszélyeztetett régióba utazásáról, fertőzött emberrel történő találkozásáról, illetve jelezze, ha környezetében megbetegedés történt. A munkáltató ezeket az személyes, különleges adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően köteles kezelni.

A munkavállaló sem veszélyeztetheti munkatársai egészségét és a cég működését maguk megfertőződtek, vagy ha kollégáikon gyanús tüneteket észlelnek.

Betegszabadság és a táppénz

A munkavállalónál diagnosztizált betegség, hatósági elkülönítés esetén jár a betegszabadság (max. 15 napig), majd a táppénz. A munkáltató utasítása alapján előírt és az önként vállalt „karantén” (tehát nem hatósági elkülönítés) viszont nem alapozza meg a betegszabadság, táppénz jogosultságot. Ekkora felek megállapodása alapján pl. távmunka/home office esetén munkabér jár, vagy akár fizetés nélküli szabadság is kiadható.

Szabadság

A munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az éves szabadság terhére kiadható egyszerre a szabadság (a munkavállalónak éves szinten 7 munkanapot akarata szerint kell kiadni). A szabadság kiadását/kivételét 15 nappal korábban kell jelezni, kivéve, ha eltérően állapodnak meg.

(Az alábbi információk az általános esetekre vonatkoznak, számos kivétel és specialitás lehetséges.)

Köszönöm megértésüket és együttműködésüket!


Elérhetőségek:

dr. Tóth Renáta ügyvéd

30/711-8-115

ugyved@jogipraktikak.hu