A civil szervezetek (egyesület, sportegyesület, alapítvány) működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények módosításai az eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák.

A rendelkezés szerint immár nem csak az egyesület vagy az alapítvány, hanem a sportegyesületek is kérhetik egyszerűsített elektronikus eljárásban, mintaokirat használatával a bejegyzésüket. Ha a bíróság az egyszerűsített eljárásban a kérelem benyújtásától számított 15 napos határidőn és az azt követő 30 napon belül sem tesz semmilyen intézkedést, akkor a 45 nap leteltét követő munkanapon automatikusan, a törvény erejénél fogva megtörténik a civil szervezet nyilvántartásba vétele a kérelemben szereplő adatokkal.

Amint azt nyilván a legtöbben tudják, a bíróság rendszeresen élt azzal, hogy többször adott ki hiánypótlást egy eljárásban, lehetetlenül elnyújtva ezzel az eljárást. Az eljárások gyorsítását szolgálja az az előírás is, amely szerint egy eljárásban csak egyszer írhat elő hiánypótlást a bíróság, és ekkor a kérelem valamennyi hiányosságát meg kell jelölnie. A bejegyző végzés ellen pedig megszűnik a fellebbezési jog, így a határozat már a közléssel jogerőssé válik ezzel is gyorsítva a bejegyzést követő ügyintézést (pl.: adószám).

A fenti eljárást gyorsító szabályok mellett módosulnak a civil szervezetek törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok is. Az ügyésznek megszűnik az általános törvényességi ellenőrzési jogköre, az egyesületek és alapítványok nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásában nem illeti meg az ügyészt önálló fellebbezési jog a bíróság határozatával szemben.

A jogalkotó megváltoztatta azt a korábbi szabályozást, amely szerint a civil szervezeteknek ez év március 15-ig kellett volna összehangolniuk létesítő okiratukat az új Polgári törvénykönyvvel (Ptk.). A módosítás szerint ez a kötelezettség immár konkrét határidő nélkül a soron következő okirat-módosítással teljesíthető.