Önéletrajz

Bemutatkozás

Az ügyvédi munkát megelőzően betekintést nyertem a közjegyzői munkába, valamint egy nemzetközi szervezet gyakornokaként is tevékenykedtem. Immár hatodik éve vagyok a Madarassy Ügyvédi Iroda tagja, a szakvizsga letételét követően már ügyvédként segítem az iroda munkáját. Elsősorban ingatlanjog, cégjog és üzleti szerződések területén mozgok, de nagy gyakorlattal rendelkezem behajtások kérdésében is. Szabadidőmet elsősorban olvasással, zenével töltöm és a Magyar Cserkészszövetség önkénteseként tevékenykedem.

Alapadatok

Beosztása: ügyvéd
Szakterületei: gazdasági és társasági jog; ingatlanjog; üzleti szerződések;civil szervezetek joga (egyesületek/alapítványok); polgári perjog; IT jog; követeléskezelés
Munkanyelvek: angol, német
Végzettsége: Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJTK, Budapest (2001-2006)
Elérhetőségek: +36-1-786-2003, +36-30-441-0256,

Nagyobb projektek

  • magyar tulajdonú banki szoftverfejlesztő cég(csoport) átstrukturálásában, Zrt-vé átalakulásában való közreműködés, annak teljes ügyintézése a közgyűlések levezénylését, osztalékfizetési rendszer kidolgozását és a részvények KELER általi kibocsátását is ideértve
  • állami tulajdonú, nagy értékű ingatlanra vonatkozó pályázati nyertességet követő szerződéskötés elmaradásából eredő kár érvényesítése, illetőleg pályázati biztosíték visszatérítése kapcsán folytatott peres eljárás
  • jelzáloggal terhelt ingatlan megosztása és a jelzálog módosítása vonatkozásában szükséges földhivatali és banki eljárások
  • sokszereplős és nagy értékű ingatlanok vonatkozásában tartási, ajándékozási és biztosítéki szerződéses rendszer kidolgozása és a jogügyletek lebonyolítása ide értve a teljes földhivatali és más kapcsolódó eljárásokat is
  • nemzetközi hírű magyar zeneművészeti egyesületek jogi ügyeinek teljeskörű ellátása, közhasznúsággal, illetőleg támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés
  • hosszú ideje húzódó, több ügyvédi iroda által visszaadott peres ügy felei közötti aktív közvetítés, megállapodás létrehozása az eljárás egyezséggel történő lezárásában való részvétel
  • határozott idejű bérleti szerződés idő előtti felmondásából eredő károk érvényesítése kapcsán folytatott peres eljárás
  • külföldi (offshore) tulajdonossal rendelkező gazdasági társaságok alapítása, eladása/vétele és a kapcsolódó (módosítási) dokumentáció elkészítése
  • gyermekegészségüggyel foglalkozó, nagy múltú közhasznú alapítvány jogi ügyeinek ellátása