Egy 2012 márciusában életbe lépett törvényi rendelkezés alapján szinte minden cégnek kötelezően be kell jelentenie a jogszabályban meghatározott adatokat a Cégbíróság felé legkésőbb 2013. február 1-ig.

A bejelentés elmaradása esetén akár 900.000,- Ft-os pénzbírság is kiszabható.

Mikor kötelező a cégmódosítás?

A cégmódosítás kötelező abban az esetben, ha:

 • a cég alapítására 2012. március 1. ELŐTT került sor,
 • és 2012. március 1. óta a cég MÓDOSÍTÁSÁRA nem került sor, és
  • nem került benyújtásra a cégbírósághoz a cég SZÉKHELYÉNEK HASZNÁLATÁT igazoló okirat (ugyanez vonatkozik a telephelyre, fióktelephelyre is),
  • nem került benyújtásra a cégbírósághoz a cégben szereplő magánszemélyek ADÓAZONOSÍTÓ JELE,
  • nem került benyújtásra a cégbírósághoz a cégben szereplő a cégben szereplő magánszemélyek SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE,
  • a cégben szereplő külföldi magánszemélyek, társaságok KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTTJA

A cégmódosításra nincs szükség abban az esetben, ha:

 • a cég alapítására 2012. március 1. után került sor, vagy
 • 2012. március 1. után a cég módosításra sor került és a kötelező adatokat már bejelentette. A kötelező adatok a következők: székhely használatot igazoló okirat, adóazonosító jel, születési, hely/idő,kézbesítési meghatalmazott).

A cégek létesítő okiratában (alapító okirat, társasági szerződés) szereplő adatok változása esetén kötelező ezeknek az átvezetése a cégnyilvántartásba, mivel a közhitelesség fenntartása érdekében a cégbíróság megköveteli az aktuális állapot hiteles és helyes feltüntetését.

Milyen költségekkel jár a kötelezettség teljesítése?

Amennyiben csak a kötelező adatokat kell a cégnek bejelentenie, úgy az eljárás illeték- és közzétételi díj mentes. Ebben az esetben a cégeket kizárólag az ügyvédi díj megfizetése terheli.

Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a jogszabályi változások csak a feltétlenül szükséges módosításokat jelölik meg, azonban a cégek többségénél egyéb módosítás is indokolt lehet (pl.: régi telephely törlése, új ügyvezető kinevezése, egyebek), ezért érdemes a cég komplex szakmai vizsgálatát is kérni a jogi szakértőktől. Ez utóbbi esetben az eljárás vonatkozásában fizetendő illeték- és közzétételi díj összege 18.000,- Ft. Az eljárási illeték- és közzétételi díjon felül ebben az esetben az ügyvédi megbízási díj merül még fel költségként.

Hol intézhető a bejelentési kötelezettség?

A cégmódosítást a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnál kell bejelenteni. Az eljárás során ügyvédi közreműködés igénybevétele kötelező.

Meddig kell teljesíteni a kötelezettséget?

A jogszabály úgy rendelkezik, hogy amennyiben a cég létesítő okirata (alapító okirat, társasági szerződés) nem felel meg az előírásoknak, úgy az első cégmódosításkor, de legkésőbb 2013. február 1. napjáig kell bejelenteniük a fent felsorolt adatokat.

Amennyiben nem tudja, hogy az Ön cégét érinti-e a törvényi kötelezettségét, akkor kérje INGYENES tájékoztatónkat! A tájékoztatót 48 órán belül e-mailben küldjük meg Önnek.