December utolsó napjaiban került kihirdetésre a 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról, amely tartalmazza a kapcsolódó törvények szükséges módosításait is.

Az új jogszabály néhány kivételtől eltekintve valamennyi kiskereskedelmi tevékenységre kiterjed, függetlenül attól, hogy ezt a tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják, tehát kiterjed pl. a mozgóárusra is.

A KIVÉTELEK

A törvény a következő tevékenységek esetén nem korlátozza a nyitvatartást:

 • gyógyszertárak
 • repülőtéren kialakított üzlet
 • vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet
 • büntetés-végrehajtási intézetek területén, katonai objektumok, ill. egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi tevékenység
 • piacok, helyi termelői piacok, vásárok
 • üzemanyagtöltő-állomások
 • turisztikai, szálláshely, vendéglátási szolgáltatási tevékenység
 • kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység
 • világörökségi területen található üzletek
 • kulturális tevékenységet és fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenység.

NYITVA TARTÁS: 6:00 – 22:00 KÖZÖTT

A törvény főszabálya, hogy az üzletek kiskereskedelmi napokon (azaz a vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi napja) 6:00 óra és 22:00 óra között tarthatnak csak nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.

A fenti szabály alól számos kivételt alkalmaz a törvény, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak:

 • adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra,
 • december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá
 • minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra között.

A fentieket a kereskedelmi hatóságnak előzetesen be kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi és ellenőrzi.

TOVÁBBI ENGEDMÉNYEK

Egyes üzletcsoportok vonatkozásában további kedvezményeket ad a törvény, így pl. a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet, újságot, illetve virágot árusító üzlet, továbbá a sportlétesítményekben üzemelő üzletek számára további nyitvatartási lehetőségek adottak.

További engedmény, hogy az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, nyitva tarthat, ha kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOK

A törvény nem tartalmaz arra vonatkozóan korlátozást, hogy egy üzlet/bevásárlóközpont, amelyben többféle üzlet működik nyitva tarthat-e, hogy a vasárnap nyitva tartásra jogosult üzleteibe a vásárlók bejuthassanak. Álláspontunk szerint az ilyen nyitva tartást semmi sem korlátozza, hiszen maga a bevásárlóközpont nem folytat kiskereskedelmi tevékenységet, hanem szolgáltatást nyújt, amelyre viszont nem vonatkozik a törvény. Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy ünnepnapokon hasonló volt eddig is a szabályozás, így ahhoz hasonló eljárást lehet kialakítani. 

ELLENŐRZÉS

A törvény rendelkezéseinek megtartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és az előírtak megsértése esetén bírság mellett akár az üzlet ideiglenes bezárásáról is határozhat. A kedvezmények, engedmények feltételeinek fennállását egy esetleges ellenőrzés során hitelesen kell tudni igazolni.

A fenti szabályok a gazdasági, üzleti kérdéseken túl kihatással vannak a munkabeosztásra is, 2015. március 15. napjáig van idő átgondolni és átszervezni a tevékenységet.