2016. június 13-án az Országgyűlés elfogadta az új Ptk-t érintő módosító törvényjavaslatot, amely kapcsán elsősorban a szülőtartás kérdése borzolta fel a kedélyeket. Azon túl azonban volt néhány más fontos változás is.

  • A szerződéses biztosítékokra vonatkozó szigorú szabályok enyhítése

A Ptk. valamennyi olyan kikötést semmisnek nyilvánított, amely pénzkövetelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására, vételi jog alapítására irányul.

A módosításra azért került sor, mivel ez a szabály túlzott korlátozást jelent a gazdasági élet szerződéseiben. Az új szabály szerint az ilyen kikötés csak akkor minősül majd semmisnek, ha fogyasztó vállal ilyen kötelezettséget követelés biztosítása céljából.

Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások egymás közötti szerződéseikben a jövőben például vételi jogot, azonban fogyasztóval kötött szerződéseikben, illetve fogyasztók egymással kötött szerződéseiben erre nem lesz lehetőség. Eszerint például lakásvásárlási kölcsön esetén továbbra sem alkalmazhatják a bankok ezt a típusú biztosítékot.

  • A szerződés-átruházás (engedményezés) változásai

A Ptk-nak a módosítás előtti szabályozása szerint a szerződés-átruházással a szerződés biztosítékai megszűnnek. Mivel a gyakorlati tapasztalatok nem indokolják a biztosítékok megszűnését, és a biztosíték kötelezettjét tulajdonképpen nem érinti a szerződés-átruházás , viszont a szerződésbe belépő fél ezzel a szabállyal igen rosszul járt. A módosítás alapján a biztosíték fennmarad majd, ha a biztosíték kötelezettje a szerződés-átruházáshoz hozzájárul.

  • 3. Értékpapírra vonatkozó szabályok

A Ptk. ezen részének felülvizsgálata a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénnyel való összhang érdekében került sor.

Amennyiben részletesebben érdeklik a fenti változások forduljon bizalommal irodánkhoz!