Vigyázat adószám felfüggesztés

A hatályos jogszabályok alapján minden cégnek táblával kell megjelölnie a székhelyét. A törvény ugyanis kimondja, hogy:

"7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. (…) A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie."

Miért fontos ez?

Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a NAV törli az Ön cégének adószámát annak ellenére, hogy fizetési kötelezettségeit rendben teljesítette. Az adószám törlésének következménye, hogy a cége nem tud tovább működni, mivel a kiállított számlák érvénytelenek.

Ilyen esetben nem kevés utánajárást és nem utolsó sorban pénzt fog igényelni az adószám visszaszerzése. Sőt, még partnereinek is kellemetlen perceket okozhat, hiszen megeshet, hogy a szabálytalanul kiállított számlák miatt ellenőrzésre kell befáradniuk a NAV-hoz.

A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről ugyanis kimondja:

"24/A. § (1) Az állami adóhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha

a) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,

b) az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található"

Hogyan kerülje el az adószám felfüggesztését?

Mindez a kellemetlenség könnyen elkerülhető egy cégtáblával.

A jogszabály nem határoz meg konkrét elvárásokat a cégtábla kinézetével, anyagával, méretével kapcsolatosan.

Ami fontos a cégtáblával kapcsolatosan:

1. Jól látható helyen kell elhelyezni. Amennyiben több bejárat van, akkor érdemes mindegyik bejáratnál, mivel előfordult már olyan eset, hogy a NAV ellenőr éppen annál a bejáratnál végzett ellenőrzést, ahol nem volt cégtábla (például: bejárati kapun, bejárat mellett);

2. Tartós (időjárás álló) anyagból készüljön (például: műanyag, fém);

3. A cégtáblán látható legyen a cég elnevezése és társasházak, ipartelepek esetén a pontos cím (például: 1. emelet 2. ajtó). Annak sincs akadálya, hogy egyéb elérhetőség is felkerüljön a cégtáblára (például: telefonszám, vagy e-mail cím).

Érdemes tehát odafigyelni a cégtábla elhelyezésére, hiszen néhány ezer forintos költség ellenében rengeteg kellemetlenséget és költséget takaríthat meg.