Már csak alig néhány napig van lehetősége arra a cégeknek, hogy teljesítsék törvényi kötelezettségüket!

A kötelező cégmódosítás határideje: 2013. február 1.

Mit jelent a kötelező cégmódosítás?

Egy új törvényi rendelkezés alapján szinte minden cégnek kötelezően be kell jelentenie a jogszabályban meghatározott adatokat a Cégbíróság felé legkésőbb 2013. február 1-ig.

A bejelentés elmaradása esetén akár 900.000,- Ft-os pénzbírság is kiszabható a cégre.

Mikor kötelező a cégmódosítás?

  • Ha Ön 2012. március 1. ELŐTT alapította a cégét,
  • és 2012. március 1. óta a cég MÓDOSÍTÁSÁRA nem került sor,
  • és nem került benyújtásra a cégbírósághoz a cég SZÉKHELYÉNEK HASZNÁLATÁT igazoló okirat (ugyanez vonatkozik a telephelyre, fióktelephelyre is),
  • nem került benyújtásra a cégbírósághoz a cégben szereplő magánszemélyek ADÓAZONOSÍTÓ JELE,
  • nem került benyújtásra a cégbírósághoz a cégben szereplő a cégben szereplő magánszemélyek SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE,
  • a cégben szereplő külföldi magánszemélyek, társaságok KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTTJA

Mi a teendője?

Minél hamarabb keresse fel jogi képviselőjét és bízza meg a cégbírósági eljárásban való közreműködéssel.